Operatie van een liesbreuk- single visit

 

Ziekenhuis Rivierenland biedt u de mogelijkheid van ‘single visit’. Dit houd in dat in één dag alle onderzoeken én de operatie plaatsvinden. Na de operatie gaat u dezelfde dag naar huis. De controle na afloop wordt in principe telefonisch afgehandeld.

Afdeling

Chirurgie

Lees meer

Meer over

U kunt bij ons terecht voor een doeltreffende en snelle behandeling van uw liesbreuk. De chirurgen hebben veel ervaring met verschillende operatietechnieken. Uw arts zal u zo duidelijk mogelijk uitleg geven over de behandeling. De informatie in onderstaande folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge voorlichting door de arts. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust.

Voorbereiding

Voor deze snelle behandeling gelden een paar voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij uw huisarts en deze maakt alvast een inschatting. Grofweg komt u als patiënt in aanmerking voor ‘alles in één dag’ als:

 • De liesbreuk aan één kant zit;
 • U niet eerder aan een liesbreuk aan dezelfde kant bent geopereerd;
 • U in goede gezondheid verkeert;
 • U jonger dan 65 jaar bent;
 • U geen medicijnen gebruikt.               

Komt u niet in aanmerking, dan bent u uiteraard ook welkom voor behandeling. U komt eerst naar de chirurg op de polikliniek. Een aantal weken later is de operatie. Lees meer hierover op onze website of in de patiëntenfolder over de liesbreukoperatie.

Behandeling

Een single visit is een dagopname. U arriveert ’s ochtends in het ziekenhuis en wordt aan het eind van de ochtend of in de middag geopereerd. In de loop van de dag gaat u weer naar huis.

 • U begint met een bezoek aan de polikliniek chirurgie. Daar heeft u een gesprek met de chirurg die lichamelijk onderzoek doet.
 • Daarna wordt u begeleid naar de anesthesioloog. De anesthesioloog bepaalt uiteindelijk of u in aanmerking komt voor de single visit behandeling.
 • Na dit bezoek wordt u begeleid naar de afdeling opname voor het regelen van een aantal zaken.
 • Vervolgens komt u op de afdeling B4 kort verblijf. Daar vindt de voorbereiding op de operatie plaats.
 • Van de afdeling B4 wordt u naar de operatiekamer gebracht. Na de operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. Als de verpleegkundige op de uitslaapkamer vindt dat u voldoende bent bijgekomen gaat u terug naar de verpleegafdeling.
 • Als u zich voldoende hersteld bent mag u in overleg met de verpleegkundige naar huis. In de regel is dit 2 tot 3 uur nadat u geopereerd bent. Zorg dat uw vervoer is geregeld

Na behandeling

Na de operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. Als de verpleegkundige op de uitslaapkamer vindt dat u voldoende bent bijgekomen gaat u terug naar de verpleegafdeling. De afdelingsverpleegkundige houdt u in de gaten en biedt u de nodige zorg. Ook krijgt u pijnstilling van de verpleegkundige. Als u toch nog veel pijn heeft, misselijk bent of andere klachten heeft, dan kunt u dit aangeven. Als u zich voldoende hersteld voelt, weinig tot geen pijn voelt en wat gegeten en gedronken heeft, mag u in overleg met de verpleegkundige naar huis. In de regel is dit 2 tot 3 uur nadat u geopereerd bent.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u vragen of doen zich na de liesbreukoperatie thuis problemen voor, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek Chirurgie. 

 • Polikliniek Chirurgie, locatie Tiel (0344) 67 40 41 - van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags
 • Polikliniek Chirurgie, locatie Culemborg (0344) 67 47 44 - van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
 • Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 67 42 54 - bij drukkende maar niet direct spoedeisende vragen
 • Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 72 66 66 - bij spoedeisende vragen