PEG-sonde plaatsing

Uw behandelend arts heeft u een PEG-sonde plaatsing voorgesteld. Op deze pagina leest u informatie over de plaatsing en over de voorbereidingen die u moet treffen. Over de
nazorg na de plaatsing is ook informatie te vinden op onze website.

Afdeling

Interne geneeskunde

Lees meer

Meer over

De PEG-sonde is een dun slangetje (ook wel katheter genoemd) dat met behulp van een endoscoop (de kijkslang) en een sneetje in de buikwand in de maag wordt geplaatst. De plaatsing van de sonde wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Voorbereiding

Het plaatsen van de PEG-sonde is een medische ingreep. Voorafgaand aan deze ingreep dient u door de arts goed geïnformeerd te worden. Indien u medicijnen gebruikt, krijgt u vooraf instructies van de arts hierover. Op de dag van het plaatsen van de PEG-sonde moet u vanaf 24.00 uur ‘s nachts nuchter blijven. Het duurt ongeveer 15-30 minuten.

Belangrijk, om niet te vergeten!

  • Tijdens de plaatsing moet u nuchter zijn, er mag dus geen sondevoeding in uw maag zitten.
  • Controleer of de gegevens op uw patiënten pasje nog kloppen, als dit niet het geval is, laat dan eerst een ander patiënten pasje maken.