Pijnbehandeling met PCA-pomp

Na een operatie zijn er verschillende manieren om u zich comfortabel te laten voelen. Een PCA-methode is een mogelijke keuze. U krijgt een pompje met medicijnen die u zelf kunt bedienen als u merkt dat uw pijn toeneemt. De PCA-pomp wordt op de uitslaapkamer aangesloten op het infuus, wat u voor de operatie heeft gekregen. De verpleegkundigen zullen u dan instructies geven over hoe u de pomp kunt gebruiken. 

 

Afdeling

Anesthesiologie

Lees meer

Meer over

De afkorting PCA staat voor Patiënt Controlled Analgesia. Analgesia is de Engelse benaming voor pijnmedicatie. PCA betekent dat u zelf de controle heeft over de hoeveelheid pijnmedicatie die u toegediend krijgt. De pijnmedicatie die gebruikt wordt bij PCA is morfine of een middel dat lijkt op morfine.

De PCA-pomp wordt aangesloten op de infuusnaald. Deze infuusnaald wordt al voor de operatie bij u in de arm aangebracht. Als u na de operatie op de uitslaapkamer bent wordt de PCA-pomp op de infuusnaald aangesloten en door de verpleegkundige ingesteld.

Behandeling

U heeft de belangrijkste rol in het gebruik van de PCA pomp. U heeft zelf in de hand wanneer u pijnmedicatie krijgt toegediend door middel van een druk op de knop van de pomp. Wanneer u pijn begint te krijgen, moet u op de knop drukken. Indien de pijn niet minder wordt kunt u nogmaals op de knop drukken net zolang tot de pijn acceptabel is. De pomp is beveiligd zodat overdosering niet mogelijk is.

Tijdens het gebruik van de PCA-pomp zult u morfine toegediend krijgen. Dit is een medicament dat zorgt voor een snelle en optimale pijnstilling. U krijgt de morfine relatief kort toegediend en enkel als middel tegen de pijn, waardoor de kans op verslaving nauwelijks aanwezig is.

In het algemeen wordt de PCA-pomp de eerste paar dagen na een operatie gebruikt. Dit zorgt ervoor dat u de eerste paar dagen zo min mogelijk pijn heeft. De anesthesioloog zal uiteindelijk bepalen wanneer de PCA-pomp afgekoppeld mag worden.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie.

  • Anesthesiologie (0344) 67 43 00 - maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur