Revalidatie

Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijks leven. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren en/ of (in het geval van kinderen) een zo goed mogelijke ontwikkeling te bereiken. Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen en ongelukken, als u niet meer helemaal kunt herstellen.

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Lees meer

Behandeling

Het behandelplan kan onder andere bestaan uit:

  • Een eenmalig advies.
  • Verwijzing naar een paramedicus (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, manueel therapeut, logopedist, ergotherapeut of psycholoog) met een vervolgafspraak bij de revalidatiearts. Vervolgafspraak op het gezamenlijk spreekuur van de revalidatiearts en de orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch schoenmaker.
  • Verwijzing voor poliklinische revalidatiebehandelingen. Hier werkt de revalidatiearts in nauw teamverband samen met andere disciplines zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en een maatschappelijk werker.
  • Het voorschrijven van medicijnen.
  • Verwijzing naar een andere specialist. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? U kunt deze voorleggen aan de revalidatiearts of de medewerkers achter de balie. U kunt ook bellen naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

  • Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags