Revalidatie Screeningspoli CVA (beroerte)

De afdeling Revalidatiegeneeskunde behandelt de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes en ongelukken. Het doel van de revalidatie is weer een zo optimaal mogelijk functioneren en/ of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken. Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen en ongelukken, als u niet meer helemaal kunt herstellen.

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Lees meer

Meer over

De gevolgen van een beroerte en de problemen die hierdoor ontstaan, worden vaak pas echt duidelijk als u weer thuis bent. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis. U en uw naaste kunnen merken dat er moeite is met bewegen, emoties en het denken. Ook veranderingen in gedrag en karakter kunnen voor problemen zorgen en vragen bij u oproepen. Om te voorkomen dat u of uw partner thuis “vast” gaat lopen, biedt Ziekenhuis Rivierenland een Revalidatie Screeningspoli CVA. Op deze poli brengen we in kaart welke gevolgen u ervaart en welke ondersteuning/behandeling hiervoor mogelijk is

Behandeling

De revalidatiearts vindt u bij polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Voor de screening een week later meldt u zich bij de paramedische dienst.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, stel ze dan gerust. De medewerker van de afdeling geeft u graag meer informatie.

  • Polikliniek Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38 - van 8.30 tot 16.30 uur