Selectieve Laser Trabeculoplastiek (SLT)

Het trabekelsysteem bestaat uit een sponsachtig weefsel waar pigmentkorrels op vast gehecht raken. Deze korrels zijn verantwoordelijk voor het verstopt raken van het trabekelsysteem. Met een SLT, of wel Selectieve Laser Trabeculoplastiek, worden korte pulsen hoog energetisch licht losgelaten op dit weefsel. Hierdoor worden de pigmentkorrels verwijderd zonder onderliggende cellen van het trabekelsysteem te beschadigen. Door het verdwijnen van het pigment wordt de afvoer groter en de druk lager. Na verloop van jaren zet zich opnieuw pigment in het trabekelsysteem af en kan de oogdruk geleidelijk weer oplopen. De SLT kan dan herhaald worden.

Afdeling

Oogheelkunde

Lees meer

Meer over

Behandeling met de SLT laser wordt nu in de meeste gevallen toegepast en bij ruim 70% lukt het een zodanige drukdaling te bereiken dat glaucoommedicatie achterwege kan blijven. 

Behandeling

De laser behandeling vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. Voor de laser krijgt u druppels om de pupil nauw te maken en de oogdruk te verlagen.  Zodra deze druppels goed zijn ingewerkt neemt u plaatst achter het laser apparaat. Hierbij rust uw kin op de steun en leunt het voorhoofd tegen de-band. U krijgt oogdruppels die het hoornvlies verdoven. Hierdoor voelt u niets van het contactglaasje wat op het oog geplaatst wordt. Via dit contactglaasje wordt de laserlicht gericht op het trabekelsysteem en worden er circa 100  kleine kleine microscopische schroeiplekjes(lasercoagulaten) geplaatst. Hier-door wordt het afvoerkanaaltje beter doorgankelijk. De laserbehandeling is pijnloos maar het kan een soms vreemd, tikkend gevoel geven. De behandeling duurt slechts enkele minuten. 

Na behandeling

Na de behandeling mag u weer naar huis. Het kan zijn dat u nog een lichte hoofdpijn ervaring heeft van de druppels. Dit is snel weer weg. De druppels en de behandeling zorgen er voor dat uw zicht tijdelijk verminderd is. Het is beter om na de behandeling niet zelf auto te rijden. Wij geven  het advies om iemand mee te nemen die u terug rijdt. Na een paar weken na de behandeling zal nogmaals naar de oogdruk gekeken worden en of er nog andere behande-lingen nodig zijn. 

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

  • Polikliniek Oogheelkunde, Tiel (0344) 67 40 59 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Polikliniek Oogheelkunde, Culemborg (0344) 67 47 44 - maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur