Spuitinstructie bij Diabetes Mellitus

Uw internist heeft met u besproken dat u behandeld gaat worden met insuline. Insuline zorgt ervoor dat uw bloedglucosespiegel weer op peil komt. In deze folder vindt u het antwoord op een aantal praktische vragen over het spuiten van insuline.

Afdeling

Diabetespolikliniek

Lees meer

Meer over

Insuline wordt per injectie onderhuids toegediend. Insuline kan niet per tablet worden gegeven omdat het dan in de maag verteerd zou worden.

Spuitinstructie
U spuit loodrecht in de vlakke huid zonder een plooi te maken (zie tekening in folder). Er zijn naaldjes van verschillende lengtes verkrijgbaar. De diabetesverpleegkundige
zal met u bekijken welke naaldlengte voor u geschikt is. Pennaalden zijn voor eenmalig gebruik. Het is belangrijk dat de insuline op de juiste plaats wor dt gespoten.Indien
een andere plaats wordt gekozen, kan de insuline sneller,langzamer of maar gedeeltelijk werken. Hierdoor kunnen uw bloedglucosesontregeld raken.

Meer informatie leest u in de folder Spuitinstructie bij Diabetes Mellitus.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen.

  • Diabetesverpleegkundigen (0344) 67 44 78 - maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 9.45 's ochtends of 13.30 - 14.30 uur 's middags. U kunt ook een e-consult aanvragen in MijnZR