Telemonitoring

Telemonitoring is het begeleiden van patiënten op afstand. Vaak krijgt u hierbij meetapparatuur, bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, mee naar huis. De metingen die u thuis doet worden via internet op een veilige manier gedeeld met uw zorgverlener in het ziekenhuis. Telemonitoring kan ook inhouden dat u thuis online vragenlijsten invult. Uw zorgverlener leest uw antwoorden op zijn/haar computer en deze geven inzicht in uw klachten. Soms is telemonitoring een combinatie van zowel metingen als vragenlijsten.

Afdeling

Cardiologie

Lees meer

Meer over

Telemonitoring helpt u om inzicht te krijgen in uw gezondheid en het effect van uw behandeling. Doordat u deze informatie ook deelt met uw behandelaar in het ziekenhuis, kan deze op afstand uw gezondheid in de gaten houden. Door telemonitoring kunnen we samen met u tijdig besluiten om uw behandeling aan te passen. We kunnen besluiten dat uw volgende bezoek aan de polikliniek van het ziekenhuis eerder of misschien wel juist later moet plaatsvinden.

Behandeling

Wij begeleiden u op afstand. Dat betekent dat wij regelmatig, op vaste momenten, de door u gedeelde gegevens beoordelen. Dit is dus niet de hele dag door. We nemen contact met u op als wij vragen hebben over deze gegevens. Het is belangrijk dat u het volgende weet:

  • Wij controleren uw gegevens met tussenpozen. Als uw situatie opeens verandert dan zien wij dat niet direct.
  • We zien alleen de gegevens die u deelt. Dat is waardevolle informatie, maar vaak niet het complete verhaal. Aan bijvoorbeeld uw bloeddruk kunnen we niet zien of u klachten ervaart.

Na behandeling

Het is belangrijk dat u altijd direct contact opneemt met uw behandelaar of de huisarts bij een plotselinge verergering van uw klachten. Oók als uw klachten optreden in de avond, de nacht of het weekend. Worden uw klachten geleidelijk, na verloop van tijd, slechter? Dat is ook een reden om uw behandelaar te bellen.

In de folder 'Telemonitoring in de zorg, wat is dat?' lees u alle informatie over dit onderwerp.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.