Thoraxdrainage

De longen en de borstholte zijn bekleed met een vlies. Het kan voorkomen dat hier (te veel) vocht of lucht tussen zit. Met een thoraxdrainage wordt het vocht of lucht door een dunne slang, een drain, afgevoerd en in een afzuigsysteem.

Afdeling

Endoscopieafdeling

Lees meer

Voorbereiding

U kunt voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken. Als u antistollingsmedicatie(bloedverdunners) gebruikt, moet u daarmee enkele dagen vóór de ingreep stoppen (tenzij u met spoed bent opgenomen). Overleg dit met uw arts. Over het algemeen worden patiënten na het plaatsen van een thoraxdrain een paar dagen opgenomen. Mochten hier vragen over zijn, overleg dit met uw arts.

Behandeling

De verpleegkundige vraagt u om te gaan zitten of op uw zij te gaan liggen. De arts zal de locatie bepalen door te voelen, te kloppen op uw rug en/of met een echo apparaat te kijken. De huid wordt gedesinfecteerd, waarna u een injectie met een plaatselijke verdoving krijgt. Uw lichaam wordt afgedekt met steriele doeken. Vervolgens brengt de arts via een kleine snee in de huid de drain in. De drain wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat die er weer uitglijdt. De drain wordt aangesloten op een (vacuüm)afzuigsysteem waarmee vocht wordt opgevangen en eventueel lucht wordt afgevoerd. Soms wordt een gedeelte van het vocht opgestuurd voor onderzoek. Na het inbrengen van de drain wordt soms ook een röntgenfoto van de longen gemaakt om te controleren of de drain goed zit.

Na behandeling

  • U kunt met de drain en het drainagesysteem bewegen. 
  • Zorg ervoor dat de drain niet straks gespannen staat of knikt.
  • De verpleegkundige controleert regelmatig uw polsslag, bloeddruk, temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed om eventuele complicaties vroegtijdig te herkennen.
  • Daarnaast zal ze de insteekplaats van de drain controleren.
  • Geef pijn en benauwdheidklachten direct door aan de verpleegkundige. U kunt dan pijnmedicatie krijgen.
  • Het kan zijn dat u meer moet hoesten, omdat de drain de longvliezen prikkelt. Blijf vooral goed doorademen en ophoesten. Zo voorkomt u dat slijm zich ophoopt in de luchtwegen/longen.
  • Meestal krijgt u in overleg met uw arts in de dagen na het inbrengen van de thoraxdrain een X-thorax (longfoto) om te kijken of de long zich ontplooit en/of de hoeveelheid vocht achter de longen is verminderd.

Lees hier de folder 'Thoraxdrainage'.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie of na de ingreep nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

  • Polikliniek Longgeneeskunde (0344 - 674492) zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar.