Verwijderen van een nier via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Binnenkort wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Urologie voor een kijkoperatie waarbij uw nier wordt verwijderd. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de TVO-balie in de centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de verpleegafdeling. Op zondagen kunt u direct naar de verpleegafdeling gaan. Deze informatie gaat over het verwijderen van een nier met een kijkoperatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als u vragen heeft. Voor u is dit een ingrijpende operatie. Wij begrijpen dit en zullen u tijdens de behandeling zo goed mogelijk begeleiden.

Afdeling

Urologie

Lees meer

Meer over

Waarom wordt uw nier verwijderd?

Uw behandelend uroloog heeft met u besproken waarom uw nier moet worden verwijderd. Dit kan zijn omdat er een kwaadaardige tumor zit of omdat de nier niet meer goed functioneert. Ook kunt u last hebben van infecties, pijn of hoge bloeddruk door een slecht werkende nier. Uw nier wordt verwijderd met een kijkoperatie.

Wat is een kijkoperatie (laparoscopie)?

Een kijkoperatie is een operatie waarbij met een camera in uw lichaam gekeken kan worden. Vandaar de naam ‘kijkoperatie’. De uroloog opereert door kleine sneetjes in uw buik. Hierdoor is het niet nodig een grote snee te maken. 

Let op! Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten dit voor de operatie aan ons doorgeven. Dit is heel belangrijk, want soms is het nodig om tijdelijk te stoppen met deze medicijnen. Uw arts kan u uitleggen wat u moet doen met uw bloedverdunners.


Wat zijn de voordelen van een kijkoperatie?

Een kijkoperatie heeft enkele voordelen vergeleken met een open operatie.

 • De camera die gebruikt wordt tijdens een kijkoperatie vergroot het beeld op een televisiescherm. Daarom kan de uroloog heel nauwkeurig opereren.
 • Omdat de uroloog heel goed kan zien wat hij of zij doet, worden tijdens de operatie minder bloedvaten en zenuwen beschadigd dan bij een open operatie.
 • Er is vaak minder verdoving nodig.
 • Omdat de operatie gebeurt door kleine gaatjes, heeft u na de operatie:
 • minder bloedverlies
 • kleinere wondjes
 • kleinere littekens
 • minder pijnstillers nodig.
 • U herstelt meestal sneller na een kijkoperatie.
 • Ook hoeft u vaak minder lang in het ziekenhuis te blijven en kunt u eerder weer aan het werk.

Wat zijn de nadelen van een kijkoperatie?

Een kijkoperatie lukt niet altijd. Soms is er toch een open operatie nodig. Bijvoorbeeld als de uroloog de organen en bloedvaten niet goed in beeld kan brengen of omdat er verklevingen zijn in uw buik. De uroloog kiest altijd voor de beste manier. Bij twijfel kan hij of zij tijdens de operatie besluiten alsnog een open operatie te doen. Dit heeft de uroloog vóór de operatie met u besproken. 

Voorbereiding

Op de ochtend van de operatie blijft u nuchter. Ook weet u welke tabletten u eventueel wel of niet moet innemen. Daarnaast zijn de volgende voorbereidingen belangrijk:

 • U krijgt voorbereidende medicijnen voor de verdoving.
 • Zorg dat u voor de operatie nog even plast, zodat uw blaas leeg is.
 • Meestal krijgt u ongeveer drie kwartier voor de operatie een tabletje om wat rustig te worden.
 • U krijgt operatiekleding aan.
 • Zo nodig wordt u geschoren op de plek waar u wordt geopereerd.
 • U mag geen bril, contactlenzen, hoortoestel of sieraden dragen als u onder volledige narcose (verdoving) wordt geopereerd.
 • U wordt in uw bed naar de operatieafdeling gebracht.
 • U krijgt een infuus voor extra vocht en medicijnen.
 • U krijgt een soort knijper op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten.
 • Uw bloeddruk wordt gemeten.
 • U krijgt elektroden op uw borst om uw hartritme te kunnen controleren tijdens de operatie.

Daarna gaat u naar de operatiekamer.

In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen

 • U plast bloed of u plast met bloedstolsels.
 • U heeft koorts boven de 38.5 °C of u heeft langer dan 24 uur koorts vanaf 38 °C.
 • U heeft constante (buik)pijn die niet verdwijnt met de voorgeschreven pijnstillers of met vier keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg.

Op werkdagen kunt u tussen 08.30-16.30 uur bellen met de polikliniek Urologie (0344) 67 40 40. Buiten kantooruren neemt u contact op met de dienstdoende huisarts. Hij of zij verwijst u zo nodig door naar het ziekenhuis.

Behandeling

Het opereren gebeurt via een televisiescherm, vandaar de naam ‘kijkoperatie’. Tijdens een kijkoperatie opereert de uroloog u door kleine sneetjes. Dat gaat als volgt:

 • Eerst wordt uw buik opgeblazen met lucht. Zo komt er meer ruimte in de buik. Er is voldoende ruimte nodig om veilig te kunnen opereren.
 • Daarna maakt de uroloog drie tot vijf kleine sneetjes in uw buik.
 • Door deze sneetjes brengt de uroloog buisjes in de buik.
 • Door één van de buisjes wordt een camera ingebracht. De uroloog ziet daarmee de binnenkant van uw buik op een televisiescherm.
 • Door de andere buisjes gaan de instrumenten waarmee wordt geopereerd.
 • Om uw nier te kunnen verwijderen wordt één van de gaatjes groter gemaakt.
 • Na de operatie wordt de verwijderde nier opgestuurd voor onderzoek.

Soms lukt het niet om te opereren via een kijkoperatie. De uroloog besluit dan tijdens de operatie om alsnog een open operatie te doen. 

Na behandeling

 • Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als de narcose is uitgewerkt, wordt u naar de Intensive Care gebracht. Hier verblijft u tot de volgende dag. De volgende dag wordt bekeken of u terug kunt naar de verpleegafdeling.
 • De dag na de operatie mag u onder begeleiding van de verpleegkundige uit bed komen. Dit wordt mobiliseren genoemd. Het mobiliseren wordt langzaam opgebouwd.
 • Na de operatie krijgt u ook medicijnen tegen de pijn. Houdt u toch pijn, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige zeggen. Hij of zij kan u na overleg met de arts sterkere pijnstillers geven. Soms kunnen er na de operatie ook constant pijnstillers gegeven worden. Dit gebeurt via een slangetje in het ruggenmerg.
 • U kunt de eerste dagen wat misselijk zijn, soms duurt dit langer. Ook hiervoor kunt u medicijnen krijgen.
 • Na 24 uur mag de pleister van de wond en kunt u weer douchen. De wond is dan voldoende dicht.
 • U heeft een infuus in uw hand of arm. Als u na de operatie weer normaal kunt eten en drinken, wordt het infuus eruit gehaald.
 • U heeft een slangetje in de plasbuis (katheter). Via dit slangetje loopt de urine uit de blaas in een zak. De verpleegkundige kijkt of er voldoende urine in de zak loopt. Als dit zo is en u kunt weer goed bewegen, wordt de katheter verwijderd. Dit is meestal de tweede dag na de operatie.
 • Het is mogelijk dat u na de operatie voor een paar dagen een wonddrain heeft. Dit is een slangetje waardoor vocht of bloed wordt afgevoerd. Als er weinig tot geen wondvocht meer afloopt, wordt dit slangetje verwijderd.
 • Uw wondjes zijn gesloten met hechtingen. De hechtingen lossen na ongeveer twee weken vanzelf op. 

Kunnen er complicaties optreden bij een operatie?

Bij elke operatie, hoe klein ook, kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld een infectie van de wond of een nabloeding. Dit kan tijdens of na de operatie gebeuren. Tijdens de ziekenhuisopname krijgt u een antibioticum om de kans op een infectie te verkleinen. De verpleegkundige houdt goed in de gaten of u een nabloeding krijgt.

Nabespreking

Het is vanzelfsprekend dat u vragen heeft over de behandeling en de gevolgen ervan. Na de operatie heeft u een gesprek met uw uroloog, waarin u alle vragen kunt stellen. Het is prettig als uw partner of iemand uit uw naaste omgeving hierbij aanwezig kan zijn.

Wanneer mag u naar huis?

Als alles goed gaat mag u na drie tot vijf dagen rond 10.00 uur naar huis.

U kunt naar huis als:

 • u geen koorts heeft.
 • de wond er goed uitziet.
 • u zichzelf goed kunt verzorgen.
 • u weer normaal eet.
 • u goed kunt poepen en plassen.
 • de ontslagpapieren in orde zijn.
 • u weet hoe en wanneer u contact met ons kunt opnemen.

Afspraak voor controle

De verwijderde nier wordt onderzocht door een patholoog (medisch specialist). Het weefsel wordt onder de microscoop bekeken. Ook als u een goedaardige ziekte van de nier heeft, wordt deze onderzocht. De uitslag hiervan is ongeveer twee weken na de ingreep bekend. U krijgt de uitslag van de uroloog bij de eerstvolgende controle op de polikliniek. De afspraak krijgt u bij het ontslag uit het ziekenhuis.

Vervoer naar huis

Als de operatie normaal verloopt en u voelt zich goed, dan mag u na drie tot vijf dagen naar huis. Het is prettig als een familielid of kennis u ophaalt. Hij of zij kan een rolstoel meenemen bij de ingang van het ziekenhuis.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Urologie helpen u graag.

Afspraak verzetten

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

 • Polikliniek Urologie (0344) 67 40 40 – maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 's ochtends en van 14.00 tot 16.00 uur
  's middags. Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u de dienstdoende uroloog bereiken via de receptie.