Verwijderen van lymfklieren in het bekken via een kijkoperatie

Binnenkort wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Urologie voor een kijkoperatie waarbij de lymfeklieren uit uw bekken worden verwijderd. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de TVO-balie in de centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de verpleegafdeling. In de informatie leest u over de operatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als u vragen heeft.

Afdeling

Urologie

Lees meer

Meer over

Waarom moeten uw lymfeklieren verwijderd worden?

U heeft een kwaadaardige tumor in de prostaat. Het is nog onduidelijk of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zitten. Daarom worden met een kijkoperatie lymfeklieren uit uw bekken verwijderd. Deze lymfeklieren worden opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Een patholoog (medisch specialist) onderzoekt of er kwaadaardige cellen zitten in de lymfeklieren. U krijgt binnen twee weken uitslag van deze operatie.

Een behandeling in verband met kanker is een ingrijpende gebeurtenis voor u en de mensen in uw naaste omgeving. Wij begrijpen dit. De uroloog en de oncologieverpleegkundige zullen u zo goed mogelijk begeleiden.

Wat is een kijkoperatie (laparoscopie)?

Een kijkoperatie is een operatie waarbij met een camera in uw lichaam gekeken kan worden. Vandaar de naam ‘kijkoperatie’. De uroloog opereert door kleine sneetjes in uw buik. Hierdoor is het niet nodig een grote snee te maken. 

Wat zijn de voordelen van een kijkoperatie?

Een kijkoperatie heeft enkele voordelen vergeleken met een open operatie.

 • De camera die gebruikt wordt tijdens een kijkoperatie vergroot het beeld op een televisiescherm. Daarom kan de uroloog heel nauwkeurig opereren.
 • Omdat de uroloog heel goed kan zien wat hij of zij doet, worden tijdens de operatie minder bloedvaten en zenuwen beschadigd dan bij een open operatie.
 • Er is vaak minder verdoving nodig.
 • Omdat de operatie gebeurt door kleine gaatjes, heeft u na de operatie:
 • minder bloedverlies
 • kleinere wondjes
 • kleinere littekens
 • minder pijnstillers nodig
 • U herstelt meestal sneller na een kijkoperatie.
 • Ook hoeft u vaak minder lang in het ziekenhuis te blijven en kunt u eerder weer aan het werk.

Wat zijn de nadelen van een kijkoperatie?

Een kijkoperatie lukt niet altijd. Soms is er toch een open operatie nodig. Bijvoorbeeld als de uroloog de organen en bloedvaten niet goed in beeld kan brengen of omdat er verklevingen zijn in uw buik. De uroloog kiest altijd voor de beste manier. Bij twijfel kan hij tijdens de operatie besluiten alsnog een open operatie te doen. Dit heeft de uroloog voor de ingreep met u besproken.

Let op! Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten dit voor de operatie aan ons doorgeven. Dit is heel belangrijk, want soms is het nodig om tijdelijk te stoppen met deze medicijnen. Uw arts kan u uitleggen wat u moet doen met uw bloedverdunners.

Voorbereiding

Er is met u besproken of u op de ochtend van de operatie wel of niet mag eten en/of drinken. Ook weet u welke tabletten u eventueel wel of niet moet innemen. Daarnaast zijn de volgende voorbereidingen belangrijk:

 • U krijgt voorbereidende medicijnen voor de verdoving.
 • Zorg dat u voor de operatie nog even plast, zodat uw blaas leeg is.
 • Meestal krijgt u ongeveer drie kwartier voor de operatie een tabletje om wat rustig te worden.
 • U krijgt operatiekleding aan.
 • Zo nodig wordt u geschoren op de plek waar u wordt geopereerd.
 • U mag geen bril, contactlenzen, hoortoestel of sieraden dragen als u onder algehele narcose (verdoving) wordt geopereerd.
 • U wordt in uw bed naar de operatieafdeling gebracht.
 • U krijgt een infuus voor extra vocht en medicijnen.
 • U krijgt een soort knijper op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten.
 • Uw bloeddruk wordt gemeten.
 • U krijgt elektroden op uw borst om uw hartritme te kunnen controleren tijdens de operatie.

Daarna gaat u naar de operatiekamer.

In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen

 • De wondjes gaan ontsteken. Ze worden rood, voelen warm aan en er komt wondvocht uit.  
 • U heeft koorts boven de 38.5 °C of u heeft langer dan 24 uur koorts boven de 38 °C.
 • U heeft constante pijn die niet overgaat. Ook niet door het nemen van pijnstillers of vier keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg.

Op werkdagen kunt u van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie (0344) 67 40 40. Buiten kantooruren neemt u contact op met de dienstdoende huisarts. Hij of zij verwijst u zo nodig door naar het ziekenhuis.

Behandeling

Het opereren gebeurt via een televisiescherm, vandaar de naam ‘kijkoperatie’. Tijdens een kijkoperatie opereert de uroloog u door kleine sneetjes. Dat gaat als volgt:

 • Eerst wordt uw buik opgeblazen met lucht. Zo komt er meer ruimte in de buik. Er is voldoende ruimte nodig om veilig te kunnen opereren.
 • Daarna maakt de uroloog drie tot vijf kleine sneetjes in uw buik.
 • Door deze sneetjes brengt de uroloog buisjes in de buik.
 • Door één van de buisjes wordt een camera ingebracht. De uroloog ziet daarmee de binnenkant van uw buik op een televisiescherm.
 • Door de andere buisjes gaan de instrumenten waarmee wordt geopereerd.
 • Na de operatie worden de verwijderde lymfeklieren opgestuurd voor onderzoek.

Soms lukt het niet om te opereren via een kijkoperatie. De uroloog besluit dan tijdens de operatie om alsnog een open operatie te doen. 

Na behandeling

 • Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als de narcose is uitgewerkt, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.
 • Op de afdeling controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en hartritme. Ook wordt bijgehouden wanneer u voor het eerst heeft geplast.
 • Het operatiegebied kan nog gevoelig zijn en de wondjes kunnen trekken als u probeert te gaan zitten. Ook kunt u pijn in uw schouders hebben.
 • Op de afdeling krijgt u medicijnen tegen de pijn. Houdt u toch pijn, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige zeggen. Hij of zij kan u na overleg met de arts sterkere pijnstillers geven.
 • U heeft een infuus in uw hand of arm. Als u na de operatie weer normaal kunt eten en drinken, wordt het infuus eruit gehaald.
 • Direct na de operatie heeft u een slangetje (katheter) in de blaas. Via dit slangetje loopt de urine uit de blaas in een zak. U hoeft dan niet zelf te plassen. Een enkele keer kan het slangetje het gevoel geven dat u constant moet plassen. Het slangetje kan ook pijn veroorzaken aan de top van de penis. Dit wordt ‘blaaskramp’ genoemd. Als u last heeft van blaaskramp, zeg dit dan tegen de verpleegkundige. Hij of zij kan u hiervoor medicijnen geven. De katheter wordt meestal de eerste dag na de operatie verwijderd als u weer mobiel bent.
 • De eerste dag na de operatie wordt u gestimuleerd uit bed te komen. Dit wordt mobiliseren genoemd. Hoe eerder u uit bed kunt, hoe sneller u herstelt.
 • Ook is het belangrijk dat u regelmatig diep ademhaalt om het risico op longontsteking te beperken.

Kunnen er complicaties optreden bij een operatie?

Bij elke operatie, hoe klein ook, kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld een infectie van de wond of een nabloeding. Dit kan tijdens of na de operatie gebeuren. Kort na de ingreep kunt u pijn aan de schouder hebben door de ingeblazen lucht. Ook kunnen andere organen, zoals de dikke darm, beschadigd raken. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wanneer mag u naar huis?

Als alles goed gaat, mag u de dag na de operatie rond 10:00 uur naar huis.

U kunt naar huis als:

 • u geen koorts heeft.
 • u zichzelf goed kunt verzorgen.
 • u weer normaal eet.
 • u normaal kunt poepen en plassen.
 • u zelfstandig uw wond kunt verzorgen.
 • de ontslagpapieren in orde zijn.
 • u weet hoe en wanneer u contact met ons kunt opnemen.

Uitslag van het onderzoek

De lymfeklieren die tijdens de operatie verwijderd zijn, worden onderzocht door een patholoog. Na twee weken heeft u een afspraak met uw arts om de uitslag te bespreken. U hoort dan of er meer onderzoek en/of behandelingen nodig zijn. De polikliniek Urologie regelt deze afspraak voor u. Ook andere vragen over uw behandeling kunt u dan met uw arts bespreken. Het is prettig als uw partner of iemand uit uw naaste omgeving hierbij aanwezig kan zijn.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Urologie helpen u graag. 

Afspraak verzetten

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

 • Polikliniek Urologie (0344) 67 40 40 – maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 's ochtends en van 14.00 tot 16.00 uur
  's middags. Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u de dienstdoende uroloog bereiken via de receptie.