Algemene informatie geheugenpolikliniek

Als mensen ouder worden komen geheugenproblemen voor. Deze kunnen zeer verschillend van aard zijn. Als de geheugenproblemen zorgen voor problemen in uw dagelijkse functioneren is het nodig om te onderzoeken wat er aan de hand is. Indien duidelijk is welke oorzaak/ oorzaken een rol spelen, kan ook iets gezegd worden over de mogelijkheden die er zijn voor behandeling en begeleiding.

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Meer over

Op de geheugenpolikliniek Rivierenland wordt onderzoek gedaan naar geheugenproblemen. Voor de onderzoeken komt u naar de ziekenhuispolikliniek in Tiel of naar de De Waterpoortpolikliniek in Beneden-Leeuwen. De onderzoeken op de ziekenhuispolikliniek in Tiel vinden op één dag plaats. De onderzoeken op De Waterpoortpolikliniek duren één ochtend. Op De Waterpoortpolikliniek is geen röntgenafdeling. Indien uit de onderzoeken blijkt dat er CT/MRI onderzoek moet plaatsvinden, dan wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt op de polikliniek in het ziekenhuis te Tiel. U hoeft niet te bellen voor een afspraak. U ontvangt de afspraakbevestiging en patiënteninformatie per post thuis.

Omdat er meerdere onderzoeken op één dag zijn, is het raadzaam om dit niet te verzetten.


U wordt samen met een begeleider verwacht. Deze begeleider kan bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw partner, uw zoon of dochter of een andere vertrouwenspersoon zijn. Neemt u uw bril en gehoorapparaat, indien u deze gebruikt, mee op de dag van de onderzoeken.

Contact

Belt u ons dan gerust op. Wij zijn te ber eiken op:
maandag en woensdag (0344) 72 66 21
maandag t/m vrijdag polikliniek Neurologie (0344) 67 38 70