Angiografie

Bij een angiografie worden de bloedvaten (slagaders en/of aders) op röntgenbeelden zichtbaar gemaakt met behulp van contrastmiddel

Afdeling

Radiologie

Lees meer

Voorbereiding

Bloedonderzoek
Voorafgaande aan het onderzoek laat u, indien dit door uw behandelend arts is verzocht, op het laboratorium bloed prikken. Dit is nodig om de nierfunctie en de stolling te controleren. Hiervoor krijgt u op de polikliniek een aanvraagformulier.

Medicijnen
Wanneer u antistolling (bloedverdunners) gebruikt, dient u te overleggen met uw behandelend arts of deze medicatie tijdelijk moet worden gestopt.

Wanneer u metformine gebruikt is het afhankelijk van uw nierfunctie of u hier mee moet stoppen. Het is mogelijk dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden in de vorm van extra vochttoediening door een infuus. Alle andere medicatie mag u gewoon blijven innemen.

Nuchter
Voor dit onderzoek is het nodig dat u nuchter blijft tot na het onderzoek. Dat houdt in dat u vanaf 24.00 uur op de avond vóór het onderzoek niet meer mag eten en drinken. ‘s Morgens een glas water voor het innemen van uw medicijnen is geen probleem. Wanneer het onderzoek in de middag zal plaats vinden, mag u om 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken (beschuit en een kopje thee).

Diabetes
Overleg met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige om uw dieet, insulinegebruik en medicijnengebruik aan te passen.

Contact

Bent u verhinderd? Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u ons dat alstublieft zo snel mogelijk door. Wij kunnen dan met u een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren. 

Heeft u vragen?  Dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur bellen op telefoonnummer: (0344) 67 42 33.