Botdichtheidsmeting (dexametrie)

Dexametrie is een onderzoek om de mate van botontkalking te bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een beperkte hoeveelheid röntgenstralen. In de onderzoekskamer worden uw lengte en gewicht gemeten. Deze gegevens zijn nodig bij het maken van de berekeningen van de botdichtheid.

Afdeling

Radiologie

Lees meer

Meer over

U gaat op de rug op de onderzoekstafel liggen. Er worden drie foto’s gemaakt, scans genaamd: één van uw lendewervels en twee van uw heupen. Er hangt een scanarm boven uw lichaam, dit is een balk die meetapparatuur bevat. Deze balk beweegt tijdens het onderzoek. Hierdoor kunt u een lichte trilling van de onderzoekstafel voelen. Het maken van de scans duurt ongeveer 15 minuten.

Aandachtspunten voor thuis

  • Medicijnen: als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven innemen, ook op de dag van het onderzoek zelf.
  • Zwangerschap: in verband met röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind, daarom kan het onderzoek het beste plaatsvinden in de week na de eerste dag van de menstruatie (ongesteldheid). Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek uitgesteld kan worden.
  • Kleding: om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, adviseren wij u om gemakkelijke kleding aan te trekken zonder haakjes, ritsen, gespen en dergelijke.
  • Het botdensitometrie onderzoek kan niet plaatsvinden in de eerste dagen nadat u een onderzoek met bariumcontrast (maag- of darmonderzoek) of een onderzoek met radioactieve stoffen (nucleair onderzoek) hebt ondergaan. Deze onderzoeken beïnvloeden namelijk de berekeningen. Moet u vlak voor een botdensitometrie één van deze onderzoeken ondergaan, geef dit dan bij de afdeling radiologie aan, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden voor de botdensitometrie (een geruime tijd na zo’n onderzoek).
  • Indien één van de volgende zaken op u van toepassing is, is het belangrijk dat u dit in de onderzoekskamer meldt aan de röntgenlaborant vóór het onderzoek begint:
  • U hebt recent een botbreuk gehad.
  • Er is metaal aanwezig in uw heup, zoals bijvoorbeeld schroeven of een nieuwe heup.
  • Er is metaal aanwezig in uw rug, zoals bijvoorbeeld een plaatje.

Contact

Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u ons dat a.u.b. zo snel mogelijk door. Wij kunnen dan met u een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren. Hebt nog vragen dan kunt u ons 

  • Afdeling Radiologie (0344) 67 42 33 - van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur