CT onderzoek algemeen - met contrast

Computer Tomografie (afgekort CT) is een onderzoek waarbij door middel van röntgenstraling en een computer afbeeldingen worden gemaakt van de weefsels in het lichaam. Deze scan bestaat uit vele afbeeldingen van dwarsdoorsneden door het lichaam. Hierop zijn de verschillende weefsels te zien, bijvoorbeeld botten, bloedvaten en/ of organen.

Afdeling

Radiologie

Lees meer

Meer over

Het onderzoeksapparaat

In de onderzoeksruimte komt u op een smalle onderzoekstafel te liggen die tijdens het onderzoek door de ringvormige opening van de CT-scanner schuift. Deze opening is ongeveer 80 cm diep en heeft een diameter van ruim 75 cm. Een gedeelte van uw lichaam bevindt zich dus in de ring. U ligt zeker niet opgesloten in een “tunnel”. Er worden meerdere afbeeldingen gemaak waarbij de onderzoekstafel telkens heen en weer zal schuiven. Verder kan het voorkomen dat u ademhalingsinstructies krijgt, deze zult u duidelijk horen tijdens het onderzoek. Het apparaat maakt in rust en tijdens het scannen een zoemend geluid. De bediening van het apparaat gebeurt vanuit de aangrenzende ruimte, hier bevinden de laboranten zich gedurende het onderzoek. Door grote ramen, via een intercom en met behulp van een camera is er contact over en weer mogelijk tussen u en de laboranten. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt tussen de 5 en 20 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel en de wensen van de arts.

Contrastvloeistof

Voor het zichtbaar maken van organen is het soms nodig om een contrastvloeistof te gebruiken. Dit wordt bepaald door uw behandeld arts en de radioloog (de specialist die de afbeeldingen zal beoordelen). Wanneer dit bij uw onderzoek nodig is, krijgt u een injectie met jodiumhoudende contrastvloeistof. Dit wordt toegediend via een infuus dat gedurende het onderzoek in een bloedvat in uw arm zit.

Deze contrastvloeistof is een veilig middel; bijwerkingen komen zelden voor. Net als bij vele geneesmiddelen is er een incidentele kans op een overgevoeligheidsreactie op het middel. De kans hierop is groter bij patiënten die voor andere geneesmiddelen overgevoelig zijn of patiënten die eerder een overgevoeligheidsreactie hebben gehad bij het toedienen van jodiumhoudende contrastvloeistof. Ook het bekend zijn met eczeem, astma en hooikoorts kan bij patiënten meer kans geven op overgevoeligheid.

Het is dus van belang dat de artsen en laboranten op de hoogte zijn van een van deze situaties en wel vóór het onderzoek gestart wordt. U krijgt een vragenlijst. Wij verzoeken u deze lijst zorgvuldig in te vullen en bij aankomst op de afdeling Radiologie af te geven bij de balie.

Voorbereiding

Aandachtspunten voor thuis

  • Medicijnen: Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven innemen, ook op de dag van het onderzoek zelf. Bij bepaalde medicijnen kan uw behandelend arts u adviseren deze tijdelijk te stoppen.
  • Nierfunctie: Patiënten met een verminderde nierfunctie kunnen in aanmerking komen voor een kortdurende ziekenhuisopname. Wanneer dit voor u van toepassing is, zal uw behandelend arts u hierover informeren en de opname regelen.
  • Diabetes: Overleg met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige om uw dieet, insulinegebruik en medicijnengebruik aan te passen.
  • Zwangerschap: In verband met röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. Röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Daarom kan het onderzoek het beste plaatsvinden in de week na de eerste dag van de menstruatie. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek uitgesteld kan worden.
  • Kleding: Tijdens het onderzoek mogen er geen metalen materialen in het te onderzoeken gebied aanwezig zijn. Er kan u dus gevraagd worden sieraden af te doen en kleding uit te trekken. Een hemd of T-shirt met korte mouwen zonder versieringen kunt u altijd aanhouden. Neemt u deze zo nodig mee.

Na onderzoek

Als u contrastvloeistof via de bloedvaten (dus via een infuus) toegediend heeft gekregen is het belangrijk dat u na het onderzoek goed drinkt. De contrastvloeistof onttrekt namelijk vocht aan het lichaam. Aanbevolen wordt om verspreid over de rest van de dag één liter meer te drinken dan wat u normaal gewend bent. Dit mag water zijn, maar een andere drank volstaat ook.

Contact

Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u ons dat alstublieft zo snel mogelijk door. Wij kunnen dan met u een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren. Als u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, kunt u ons altijd bellen.

  • Afdeling Radiologie (0344) 67 42 33 - maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur