Elektro-EncephaloGram (EEG)

Het doel van een EEG (de afkorting betekent Elektro-EncephaloGrafie) is het meten van de elektrische activiteit van de hersenen. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de hersenen. Dit onderzoek is bedoeld voor mensen die ziekten of klachten hebben die iets te maken (kunnen) hebben met het functioneren van de hersenen.
NB: met een EEG kunnen géén gedachten worden gelezen of emoties worden gemeten.

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Meer over

Een EEG (elektro-encefalogram) is een hersenonderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hersenen wordt gemeten. Dit gebeurt met elektroden op het hoofd. De elektroden zijn metalen plaatjes die elektrische stroompjes uit de hersenen opvangen. Aan de elektroden zitten draden die de hersenactiviteit doorgeven aan een meetapparaat. Een EEG geeft informatie over het functioneren van de hersenen. Het onderzoek doet geen pijn.

Voorbereiding

 • De hersenactiviteit wordt gemeten via elektroden op de hoofdhuid. De elektroden zitten in een soort badmuts die op uw hoofd wordt geplaatst.
 • De elektroden zijn met een draad verbonden aan het meetapparaat.
 • Via een gaatje in de elektrode wordt er wat geleidingsgel op uw hoofdhuid aangebracht. Dit kan een vervelend gevoel zijn.
 • Naast de elektroden op het hoofd kunnen ook op andere plaatsen elektroden geplaatst worden, bijvoorbeeld voor de registratie van de hartslag en ademhaling.
 • Het plaatsen en controleren van de elektroden duurt 15 tot 30 minuten.

Onderzoek

 • Tijdens het onderzoek ligt u zo ontspannen mogelijk op een onderzoeksbank, meestal met de ogen dicht.
 • U krijgt bepaalde opdrachten om veranderingen in de hersenfunctie te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld: doe u ogen open en dicht, zucht drie minuten diep in- en uit of maak vuisten van uw handen.
 • Daarnaast kunnen de hersenen kort worden geprikkeld door lichtflitsen. Deze prikkels kunnen geen kwaad voor de hersenen. Heel soms kan iemand hierdoor een epileptische aanval krijgen tijdens het EEG. De laborant houdt hiermee rekening en weet wat te doen als dit gebeurt.
 • De registratie van het EEG duurt 20 tot 30 minuten. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als de specialist bepaalde vragen heeft, zoals het onderzoeken van de slaap.
 • De gemeten elektrische activiteit wordt op de computer opgeslagen. Vaak wordt tegelijk met het EEG een video-opname van u gemaakt. Hiermee kan achteraf worden bekeken of er een relatie is tussen lichamelijke verschijnselen en eventuele afwijkingen in het EEG.

Na onderzoek

 • Na het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden met water of een speciale lijmoplosser.
 • U kunt na het onderzoek zelf naar huis gaan of uw dagelijkse bezigheden hervatten.
 • Houd er rekening mee dat uw haren wat in de war kunnen zitten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

 • Neurologie (0344) 67 38 70 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur