EMG (carpale tunnelsyndroom)

In overleg met uw arts bent u doorverwezen naar het CTS-spreekuur van de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) van Ziekenhuis Rivierenland omdat u klachten heeft die kunnen duiden op een carpaal tunnel syndroom (CTS). In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken voor en tijdens het onderzoek.

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Voorbereiding

Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat u 24 uur van te voren geen handcrème gebruikt. Tijdens het onderzoek verzoeken wij u sieraden af te doen en moet de arm vrijgemaakt worden tot boven de elleboog. Ook is het van belang dat de hand warm genoeg is. U kunt hier bijvoorbeeld op letten dat u handschoenen draagt bij koud weer.

Na onderzoek

Er wordt een EMG (elektromyogram) van de zenuw gemaakt. Hierbij worden er metalen plaatjes op uw hand geplakt en worden er metalen ringentjes om uw vingers aangebracht. Vervolgens worden kleine stroomschokjes op de huid toegediend. Hierbij meet de KNF laborant de snelheid van de zenuwen en wordt hierbij duidelijk of er ergens in de pols een beknelling zit. Soms is aanvullend onderzoek in de vorm van een echo van de zenuw nodig. De stroomschokjes zijn geheel ongevaarlijk en worden als een kloppend, soms
wat stekend gevoel ervaren.

Deze informatie leest u ook in de folder EMG (carpale tunnelsyndroom)

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

  • Neurologie (0344) 67 38 70 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur