Gezichtsveld onderzoek (perimetrie)

Als wij een voorwerp nauwkeurig bekijken, dan zien wij niet alleen dat ene voorwerp, maar ook een heel gebied daaromheen. Dit hele gebied, dat wij met één oog kunnen overzien, heet het gezichtsveld. Met het centrum van dit veld zien wij scherp. Dit noemen we het centrale gezichtsveld. Wij gebruiken dit om te lezen, gezichten te herkennen en kleine details te onderscheiden. Meer naar opzij in het gezichtsveld neemt het gezichtsvermogen geleidelijk af. Dit gebied wordt het perifere gezichtsveld genoemd.

Hiermee kunnen wij niet scherp zien, maar wel een overzicht krijgen van de wereld om ons heen. Het perifere gezichtsveld is nodig om voorwerpen die op ons afkomen tijdig op te merken. Ook stelt het perifere gezichtsveld ons in staat om recht voor ons uitkijkend rond te lopen zonder over van alles te struikelen. Wanneer wij met twee ogen tegelijk kijken is ons totale gezichtsveld groter dan van ieder oog afzonderlijk. Dit wordt het blikveld genoemd.

Afdeling

Oogheelkunde

Lees meer

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

  • Polikliniek Oogheelkunde, Tiel (0344) 67 40 59 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
  • Polikliniek Oogheelkunde, Culemborg (0344) 67 47 44 - maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur