Histamine drempelbepaling

Een histaminedrempelbepaling is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Prikkels zijn bijvoorbeeld allergenen. Dit zijn stoffen die een allergische reactie kunnen geven. Hiervoor wordt histamine gebruikt, een stof die luchtwegvernauwing kan veroorzaken. Histamine is een prikkelende, maar onschadelijke stof waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

 • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd.
 • U mag zich vóór het onderzoek niet te veel inspannen. Doe geen zware inspannende dingen op de dag van het onderzoek.
 • In verband met het onderzoek moet u stoppen met het innemen van bepaalde longmedicijnen. Zie het schema hiernaast.
 • Weet u niet bij welke groep uw longmedicijnen horen? Neem dan minimaal een week voor het onderzoek contact op met de longfunctieafdeling.
 • Soms heeft de longarts/kinderarts u gevraagd door te gaan met de medicijnen tijdens het onderzoek. Is dit bij u zo? Vermeld dit dan bij het onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

 • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd.
 • U mag zich vóór het onderzoek niet te veel inspannen. Doe geen zware inspannende dingen op de dag van het onderzoek.
 • In verband met het onderzoek moet u stoppen met het innemen van bepaalde longmedicijnen. Zie het schema hiernaast.
 • Weet u niet bij welke groep uw longmedicijnen horen? Neem dan minimaal een week voor het onderzoek contact op met de longfunctieafdeling.
 • Soms heeft de longarts/kinderarts u gevraagd door te gaan met de medicijnen tijdens het onderzoek. Is dit bij u zo? Vermeld dit dan bij het onderzoek.

Na onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis.

 • Het is mogelijk dat u nog een aantal uren last heeft van een hese stem, hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen via onderstaand telefoonnummer.

 • Longfunctieafdeling Ziekenhuis Rivierenland (0344) 67 42 48