Histaminedrempel bepaling

Bij een histaminedrempel bepaling wordt de prikkelbaarheid van de luchtwegen vastgesteld. Sommige mensen hebben last van overgevoelige luchtwegen die sterk reageren op bepaalde prikkels van buitenaf. Temperatuurverschillen, rook, mist en vervuilde dampen leiden bij deze patiënten tot veranderingen in de longfunctie. Bij deze bepaling wordt gebruik gemaakt van een prikkelende stof (histamine), die geen kwaad kan. Hiermee wordt het verschijnsel van overgevoelige luchtwegen nagebootst. Het totale onderzoek duurt maximaal
60 minuten.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen via onderstaand telefoonnummer.

  • Longfunctieafdeling Ziekenhuis Rivierenland (0344) 67 42 48