Hyperventilatietest

Met een hyperventilatie provocatietest wordt onderzocht of uw klachten het gevolg kunnen zijn van hyperventilatie. Hyperventilatie is het te snel en/of te veel ademen.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dat betekent dat u mag eten en drinken. Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan gewoon in.

Onderzoek

  • Tijdens het onderzoek ademt u door een ademmasker. U kunt zowel door de neus als door de mond ademhalen.
  • Het ademmasker is aangesloten op de meetapparatuur. Hiermee wordt bekeken hoe vaak u per minuut in- en uitademt en hoeveel koolzuurgas uw longen afgeven.
  • U ademt eerst een aantal minuten rustig.
  • Hierna ademt u maximaal drie minuten snel en diep in en uit.
  • Hierna ademt u nog drie tot vijf minuten rustig aan het ademmasker.
  • Na het ademen aan het ademmasker geeft u aan of u klachten kreeg tijdens het onderzoek.
  • Vervolgens wordt er nog een vragenlijst met u doorgenomen. Aan de hand van het herstel van uw ademhaling en het koolzuurgas, de klachten die u tijdens het onderzoek heeft ondervonden en de vragenlijst beoordeelt de longarts of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet noodzakelijk. U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Wij helpen u graag.

  • Longgeneeskunde (0344) 67 42 48