Informatie over de schildwachtklierprocedure

Bij de schildwachtklierprocedure wordt de lymfeklier opgezocht die ‘de wacht houdt’ bij het gedeelte van de borst waar het gezwel tot ontwikkeling kwam. Als in deze lymfeklier geen tumorcellen gevonden worden dan hoeven de resterende lymfeklieren niet verwijderd te worden. Als er wel tumorcellen gevonden worden dan kan het nodig zijn in een tweede operatie alsnog alle lymfeklieren te verwijderen of de oksel mee te nemen in het bestralingsveld.

Afdeling

Mammapolikliniek (borstkanker)

Lees meer

Voorbereiding

Meestal wordt u op de dag van de operatie ’s morgens opgenomen. Het kan ook zijn dat u de middag ervoor al naar het ziekenhuis komt. U maakt kennis met de verpleegkundige op de verpleegafdeling. Daarna gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. De nucleair geneeskundige spuit licht radioactief materiaal in rondom het gezwel. In het eerste halfuur na de injectie wordt u gevraagd de injectieplaats te masseren. Er worden opnames gemaakt met de gammacamera om te kijken waarheen de radioactieve vloeistof zich verspreidt. Vervolgens blijft u op de afdeling Nucleaire geneeskunde of u gaat terug naar de verpleegafdeling.

Ongeveer 1,5 uur later gaat u opnieuw naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar worden opnames gemaakt waarbij de schildwachtklier zichtbaar wordt op de foto.

Op de opnames wordt de plaats afgebeeld van de lymfeklier, die het licht radioactieve materiaal heeft opgenomen. Dit is de schildwachtklier. De plaats van deze klier wordt op de huid gemarkeerd met een stift, indien er sprake is van een melanoom.

Onderzoek

Tijdens de operatie spuit de chirurg nog een kleine hoeveelheid blauwe kleurstof in de huid die over de tumor ligt. Dit gebeurt als u onder narcose bent. De lymfebanen en lymfeklieren die door de kleurstof gepasseerd worden zijn zo makkelijker te herkennen. Samen met een ‘probe’ kan de precieze plaats van de radioactiviteit worden opgespoord en kan de lymfeklier (schildwachtklier) worden verwijderd. De blauwe kleurstof kan plaatselijk nog maanden zichtbaar blijven en u kunt blauw verkleurde urine hebben.

Na onderzoek

De uitslag van de lymfeklier en de operatie van de borst krijgt u ongeveer 8 dagen na de operatie te horen op de polikliniek. Deze afspraak krijgt u mee. U mag dezelfde avond naar huis als u een borstsparende behandeling hebt gehad, u zich goed voelt en als de wond er rustig uitziet.

Contact

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie via onderstaand telefoonnummer.

  • Chirurgie (0344) 67 40 41 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 's middags