Kansbepalende testen

Kansbepalende testen zijn onderzoeken tijdens de zwangerschap die als doel hebben vast te stellen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Het gaat dus om kansberekening; geen enkele test kan met zekerheid vaststellen of uw kind een aandoening wel of niet heeft.

De informatie die met zulke testen gegeven wordt, is voor sommige aanstaande ouders onvolledig. Sommigen willen om die reden liever geen informatie over prenatale testen. Anderen willen alles weten. Vraag uw verloskundige om meer informatie. Hij/zij zal u hierin verder helpen. Ook zijn er boeken, websites en instanties die u verder kunnen helpen.

Afdeling

Gynaecologie

Lees meer

Meer over

Aanstaande ouders vragen zich tijdens de zwangerschap af of hun baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden ruim 96% kinderen gezond geboren. Bij een klein aantal kinderen is er echter sprake van een aangeboren afwijking. Aangeboren afwijkingen waarop we kunnen testen zijn: Down syndroom (vroeger ook wel mongooltje genoemd) en neuraalbuisdefect (open rug/open schedel).

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem gerust contact op met de afdeling Gynaecologie. 

  • Gynaecologie (0344) 67 40 45 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags