Methacholine provocatietest

Een methacholine provocatietest is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hiervoor wordt methacholine gebruikt, een stof die luchtwegvernauwing kan veroorzaken. Dit is een prikkelende, maar onschadelijke stof waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd. U mag zich vóór het onderzoek niet te veel inspannen. Doe geen zware inspannende dingen op de dag van het onderzoek. In verband met het onderzoek moet u stoppen met het innemen van bepaalde longmedicijnen. Zie het schema hieronder. Weet u niet bij welke groep uw longmedicijnen horen? Neem dan minimaal een week voor het onderzoek contact op met de longfunctieafdeling. Soms heeft de longarts/kinderarts u gevraagd door te gaan met de medicijnen tijdens het onderzoek. Is dit bij u zo? Vermeld dit dan bij het onderzoek. Let op: bent u op dit moment bezig met een antibioticakuur of prednisonkuur? Of bent u hier minder dan zes weken geleden mee gestopt? Overleg dan op tijd met de afdeling Longfunctie of het zinvol is om de test door te laten gaan.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. U krijgt een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus. U ademt via het mondstuk dat is verbonden met een meetapparaat. Bij aanvang van de test vraagt de longfunctieanalist u om een paar keer diep in en krachtig uit te blazen. Daarna gaat u verschillende methacholine-oplossingen inademen, in een steeds hogere dosis. Na iedere inhalatie wordt uw longfunctie gemeten. Aan de hand van de gemeten waarden wordt vastgesteld of u een astmatische reactie heeft. Heeft u een astmatische reactie? Dan krijgt u direct een medicijn om deze reactie ongedaan te maken. We meten ook de reactie van uw luchtwegen op dit medicijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 75 minuten.

Na onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis. Het is mogelijk dat u nog een aantal uren last heeft van een hese stem, hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Wij helpen u graag.

  • Longgeneeskunde (0344) 67 42 48