Methacholine provocatietest

Een methacholine provocatietest is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hiervoor wordt methacholine gebruikt, een stof die luchtwegvernauwing kan veroorzaken. Dit is een prikkelende, maar onschadelijke stof waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd. U mag zich vóór het onderzoek niet te veel inspannen. Doe geen zware inspannende dingen op de dag van het onderzoek. In verband met het onderzoek moet u stoppen met het innemen van bepaalde longmedicijnen. Zie het schema hieronder. Weet u niet bij welke groep uw longmedicijnen horen? Neem dan minimaal een week voor het onderzoek contact op met de longfunctieafdeling. Soms heeft de longarts/kinderarts u gevraagd door te gaan met de medicijnen tijdens het onderzoek. Is dit bij u zo? Vermeld dit dan bij het onderzoek. Let op: bent u op dit moment bezig met een antibioticakuur of prednisonkuur? Of bent u hier minder dan zes weken geleden mee gestopt? Overleg dan op tijd met de afdeling Longfunctie of het zinvol is om de test door te laten gaan.

Lees voor meer informatie de folder ''Methacholine provocatietest''.

Contact

Afspraak verzetten

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met:

  • Polikliniek Longgeneeskunde (0344) 67 49 08 - op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.