Neuropsychologisch onderzoek

U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie van Ziekenhuis Rivierenland. Op deze pagina kunt u lezen over het neuropsychologisch onderzoek. Aan de orde komen onder meer: Wat is neuropsychologie? Wat zijn oorzaken en gevolgen van een hersenbeschadiging? Wat houdt een neuropsychologisch onderzoek in?
 

Afdeling

Psychologie

Lees meer

Meer over

Wat doet een neuropsycholoog?

De neuropsycholoog doet (neuro)psychologisch onderzoek. Hij kijkt welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Of andersom: wanneer iemand op een bepaald gebied niet meer zo goed functioneert als voorheen, dan gaat de neuropsycholoog na of dit komt door een beschadiging of verstoring in de hersenen. Hij onderzoekt of er een verband is tussen het gedrag van mensen en de werking van de hersenen.

Een hersenbeschadiging

Een hersenbeschadiging kan ontstaan door:

  • Een ongeval (traumatisch hersenletsel);
  • Een beroerte (infarct of bloeding);
  • Een ziekte (bijvoorbeeld een infectie of een tumor) of een ander neurologische ziektebeeld, bijvoorbeeld dementie.

De gevolgen van een hersenbeschadiging kunnen zijn:

  • Veranderingen in lichamelijke functies. U kunt bijvoorbeeld minder goed bewegen of uw evenwicht bewaren.
  • Veranderingen in cognitieve functies. U kunt zich bijvoorbeeld minder goed concentreren of u kunt minder goed dingen onthouden. Ook kan het voorkomen dat u moeite heeft met zien, horen, ruimtelijk inzicht, het bedienen van apparaten in huis, logisch nadenken of met het begrijpen of het vinden van woorden in een gesprek.
  • Veranderingen in gedrag en emoties. U neemt bijvoorbeeld minder makkelijk initiatief, of u bent sneller agressief, angstig, depressief of somber. Ook uw persoonlijkheid kan veranderen.

Deze veranderingen kunnen ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld stress of een verminderde stemming. De neuropsycholoog onderzoekt waar de klachten vandaan komen. 

Voorbereiding

  • U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden, maar het is wel belangrijk dat u voldoende uitgerust bent.
  • Neem uw leesbril en/of gehoorapparaat mee, als u deze gebruikt.
  • Vraag iemand mee naar het gesprek met de neuropsycholoog.

Onderzoek

U wordt telefonisch of schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek gaat de neuropsycholoog met u in op uw klachten en de mogelijke achtergronden hiervan. Dit gesprek duurt meestal drie kwartier tot een uur. Wij vragen voor dit gesprek een partner, een familielid of iemand die u goed kent mee te nemen. Soms volgt direct daarna het testonderzoek, dit staat dan in de uitnodigingsbrief aangegeven. Regelmatig wordt echter hiervoor een tweede afspraak gepland. Bij het testonderzoek hoeft u niemand mee te nemen, dit doet u alleen met de psychodiagnostisch werkende.

Tijdens het testonderzoek beantwoordt u vragen en doet u opdrachten. U doet dit met pen en papier of op de computer (geen lichamelijk onderzoek). Bij het onderzoek kijken we naar de verstoor de en intacte cognitieve (denk) functies. Soms krijgt u ook lijsten in te vullen met vragen over eventuele psychologische of emotionele klachten of over uw
persoonlijkheid.

Het onderzoek duurt één tot twee dagdelen. In de uitnodigingsbrief staat hoeveel tijd hiervoor is ingepland. Soms is het nodig een vervolgafspraak te plannen om het onderzoek af te maken.

Na onderzoek

We werken de gespreksgegevens en testresultaten uit. Na ongeveer drie weken bespreekt de neuropsycholoog de uitslag met u en uw familie. Het onderzoeksverslag wordt opgestuurd naar de aanvragend specialist en (met uw instemming) ook naar uw huisarts.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Psychologie.

  • Psychologie (0344) 67 45 23 - bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken