Observaties

Tijdens een observatie wordt bekeken hoe u een bepaalde activiteit uitvoert. Observaties worden bij zo goed als alle behandelingen uitgevoerd en zijn bijna standaard onderdeel van de ergotherapeutische diagnostiek. Deze observaties geven informatie over de veiligheid, zelfstandigheid en de kwaliteit van het handelen. Voor observaties wordt met regelmaat gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en gevalideerde observatie instrumenten.

Afdeling

Ergotherapie

Lees meer

Meer over

De conclusie van een observatie is van groot belang voor een vervolg binnen de ergotherapie. Er kunnen adviezen uit voortvloeien, behandeling kan erop worden afgestemd en het geeft veel informatie over welke aspecten belangrijk zijn om verder mee aan de slag te gaan.

Contact

Voor het maken van een afspraak of het krijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ergotherapie.