Orale glucose tolerantie test (OGTT) met groeihormoonbepaling

In overleg met uw behandelend arts is er besloten een orale glucose tolerantie test bij u uit te voeren. Met deze test onderzoeken we hoe uw groeihormoonspiegel in het bloed verandert nadat u glucose heeft ingenomen. Groeihormoon wordt aangemaakt in de hypofyse. Met een orale glucose tolerantie test onderzoeken we of u acromegalie (overproductie van groeihormoon) heeft. Bij een goedwerkende hypofyse daalt de groeihormoonspiegel na inname van glucose. Bij acromegalie gebeurt dit onvoldoende.

Afdeling

Interne geneeskunde

Lees meer

Meer over

Het doel van de orale glucose tolerantie test is vaststellen van een overproductie aan groeihormoon.

Voorbereiding

Voor een orale glucose tolerantie test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen moet stoppen voor de test.

Onderzoek

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de dagbehandeling. Gedurende de test ligt u op een bed. De verpleegkundige meet uw bloeddruk en temperatuur. Na 20 minuten rustig liggen komt er iemand van het laboratorium bloed bij u afnemen. U krijgt daarna 200 ml glucosedrank te drinken. Er wordt opnieuw bloed afgenomen: een half uur, een uur, anderhalf uur en twee uur na het drinken van de glucosedrank. Deze tijd blijft u nuchter, dat betekent dat u niet eet en drinkt. Een slokje water mag wel. Na de laatste bloedafname krijgt u een maaltijd. Daarna kunt u naar huis gaan.

Bijwerkingen

U kunt zich wat misselijk voelen door het drinken van het geconcentreerde suikerwater. Ook kan de glucose laxerend werken waardoor u darmkrampen kunt krijgen.

Na onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van de test. Dit zal ongeveer twee tot vier weken na de test plaatsvinden.

Lees voor meer informatie de folder 'Orale Glucose Tolerantie Test'

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde.

  • Interne Geneeskunde (0344) 67 40 53 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 's middags