Poliklinische TEE onder sedatie

Uw behandelend cardioloog heeft met u afgesproken dat u een echocardiogram via de slokdarm krijgt (Trans Oesofageaal echocardiogram ook wel TEE genaamd). U heeft met uw arts afgesproken dat dit onderzoek onder sedatie plaatsvindt. Uw arts heeft u mogelijk al de nodige informatie gegeven.

Afdeling

Cardiologie

Lees meer

Meer over

Wat is een TEE?

Een TEE is een inwendig onderzoek waarbij het hart vanuit de slokdarm wordt bekeken met behulp van een buigzame slang. Hierin zit een transducer. Dit is een soort microfoontje dat geluidsgolven uitzendt en ontvangt. Een echocardiogram via de slokdarm wordt toegepast als het uitwendige echocardiogram onvoldoende informatie geeft over klachten en/ of afwijkingen. De slokdarm ligt dicht bij het hart, waardoor betere beelden kunnen worden verkregen. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Hartbewaking (CCU).

Voorbereiding

Pré operatieve screening

Omdat het TEE onderzoek plaatsvindt onder verdoving (sedatie) wordt u vanuit de polikliniek en vóór de opname in het ziekenhuis doorverwezen naar de POS (Poliklinische preoperatieve screening). Het is belangrijk om u als patiënt zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op de ingreep en op de vorm van verdoving (sedatie) die nodig is. Hiervoor is onderzoek vooraf nodig. Door dit onderzoek wordt de kans op problemen tijdens het onderzoek zo klein mogelijk gehouden.

Daarnaast wordt u gevraagd bij welke andere specialismen u onder behandeling bent zoals longziekten. Ook uw medicijngebruik is van belang; welke medicijnen u gebruikt, de hoeveelheid en wanneer.

Uw gegevens (en eventueel brieven van de overige specialisten) worden verzameld, zodat tijdens uw afspraak voor het preoperatief onderzoek alle benodigde gegevens aanwezig zijn.

Anesthesie

De ingreep geschiedt in principe onder verdoving (sedatie). Sedatie is het verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt met het doel een onderzoek of ingreep aangenamer te maken. Dit gebeurt door het toedienen van medicijnen (sedativa) via een infuus dat u voor het onderzoek krijgt ingebracht. U valt dan vrijwel meteen in slaap. Anders dan bij algehele anesthesie (narcose) is bij sedatie de slaap minder diep en hoeft de ademhaling niet ondersteund te worden, u wordt dus niet beademd.

Meteen na de ingreep wordt u weer wakker gemaakt.

Voorbereiding thuis

  • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur ‘s-nachts voor het onderzoek niets meer mag eten
    of drinken. Let op! Ook roken is niet toegestaan.
  • Als u medicijnen gebruikt kunt u deze, ‘s-morgens voor de ingreep, gewoon innemen. Als u met medicijnen moet stoppen
    krijgt u dat van uw behandelend specialist (cardioloog) te horen. Eventuele medicijnen mag u op de gebruikelijke tijdstippen met een klein slokje water innemen.
  • Omdat bewaking van het zuurstofgehalte en hartslag plaatsvindt via een knijper op uw vinger, dient u nagellak te verwijderen. In het geval van kunstnagels tenminste 1 kunstnagel van elke hand dient u voor het onderzoek te verwijderen.

Onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de TVO balie in de centrale hal. U wordt vanuit de TVO balie naar de afdeling Hartbewaking gebracht. Een verpleegkundige brengt u vervolgens naar de kamer. Hier wordt u verzocht uw bovenlichaam te ontbloten en in het bed te gaan liggen. Ook dient u eventuele sierraden, (tong)piercings en gebitsprothese(n) uit te doen.

U wordt aangesloten aan de monitor en er wordt een infuus ingebracht. Het is eventueel mogelijk dat er een verdovende keelspray wordt toegediend. Voordat de buigzame slang wordt ingebracht dient de sedationist medicijnen toe via het infuus voor de sedatie. Heeft u geen gebitsprothese dan krijgt u een zogenaamd “bitje” in de mond om beschadiging aan de slang en uw tanden te voorkomen.

De cardioloog schuift de slang via de mondholte en de keel in de slokdarm. Door de sedatie zult u hier niets van merken. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon ademen.
Door de transducer in de slang wordt het hart op het beeldscherm zichtbaar en eventueel hoorbaar. De beelden worden geregistreerd.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Na onderzoek

Na het onderzoek moet u op de afdeling verblijven totdat u weer goed wakker bent.

Naar huis

Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen omdat u in geen geval zelf naar huis mag rijden. De toegediende medicijnen kunnen tot 24 uur na de ingreep uw rijvaardigheid beïnvloeden. Reizen met openbaar vervoer raden wij eveneens af.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken door uw behandelend arts tijdens het volgende bezoek aan de polikliniek.

Lees meer informatie in de folder Poliklinische TEE onder sedatie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. 

  • Cardiologie (0344) 67 40 52 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags