Polysomnografie - MSLT

In overleg met de arts heeft u besloten om een polysomnografie of een MSLT te laten verrichten. Bij dit onderzoek wordt gemeten:

  • Hersenactiviteit
  • Oogbewegingen
  • Hartslag
  • Zuurstofgehalte in het bloed
  • Snurken
  • Lichaamshouding
  • Spieractiviteit

Een laborant Klinische Neurofysiologie voert dit uit. Het onderzoek vindt plaats tijdens een opname in het ziekenhuis. Op deze pagina geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

  • Neurologie (0344) 67 38 70 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur