TIA-screening

U hebt klachten (gehad) die kunnen wijzen op een TIA of kleine beroerte. Na overleg tussen uw huisarts en de neuroloog, is besloten u aan te melden voor een TIA-screening. In deze folder kunt u lezen wat het doel is van deze screening en hoe deze wordt uitgevoerd. De TIA-screening is een poliklinische service waar patiënten zo snel
mogelijk door een neuroloog worden gezien, onderzocht en behandeld. Gedurende een dagopname in het ziekenhuis krijgt u verschillende onderzoeken waarbij er gezocht wordt naar behandelbare oorzaken om zo de kans op verergering of herhaling te verkleinen.

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen dan kunt u hiermee bij uw eigen huisarts terecht. U kunt ook bellen naar de afdeling Neurologie waar de screening wordt uitgevoerd, het telefoonnummer is (0344) 67 45 52.