Vliegsimulatie

De vliegsimulatie bepaalt of er genoeg zuurstof in het bloed opgenomen wordt door uw longen tijdens het vliegen op grote hoogte. Tijdens deze meting hoeft u geen inspanning te verrichten en alleen maar rustig te zitten.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

  • Gebruik uw medicijnen gewoon door.
  • Gelieve een uur voor het onderzoek niet te sporten of andere zware lichamelijke activiteiten te verrichten.
  • Het is verstandig om geen strak zittende kleding te dragen.

Onderzoek

Vooraf aan het onderzoek wordt door de longfunctieanalist wat bloed afgenomen om de zuurstof in de uitgangssituatie te bepalen. Dan ademt u gedurende 20 tot 30 minuten lucht die te vergelijken is met de lucht in het vliegtuig. Aan het eind van de 20 tot 30 minuten wordt er opnieuw bloed afgenomen. Zo nodig wordt meteen met toediening van extra zuurstof getest of hiermee de zuurstof op een acceptabel niveau blijft.

De duur van het onderzoek is ongeveer 45 tot 60 minuten.

Na onderzoek

Uw arts bespreekt tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek de uitslag van de test met u.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen via onderstaand telefoonnummer.

  • Longfunctieafdeling Ziekenhuis Rivierenland (0344) 67 42 48