Amputatie en protheses

Onder een amputatie wordt verstaan het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een teen, voet, been, vinger of hand. De reden van amputatie is meestal een verstopping van de bloedvaten, soms ten gevolge van een ongeval of tumor. Het mag duidelijk zijn dat een amputatie een zeer ingrijpende gebeurtenis is. Tijdens de revalidatie leert u omgaan met de beperkingen die de amputatie oplevert op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied. Hierbij wordt ook gekeken naar compensatie mogelijkheden met behulp van een prothese.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Lees meer

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

  • Polikliniek Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags