Colitis Ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische – regelmatig terugkerende - ontsteking van het slijmvlies in de dikke darm (colon). Samen met de ziekte van Crohn valt colitis ulcerosa onder de noemer Inflammatory Bowel Diseases (IBD). Er zijn in Nederland ruim 80.000 mensen met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen, van wie iets meer
dan de helft colitis heeft.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Interne geneeskunde

Lees meer

Meer over

Elk jaar komen in Nederland naar schatting ongeveer 1500 nieuwe colitispatiënten bij. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Colitis ulcerosa wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en veertigste levensjaar, maar het kan ook op een andere leeftijd tot uiting komen.

Onderzoeken

Om de diagnose te kunnen stellen zal de arts naast bloed- en ontlastingsonderzoek verschillende andere onderzoeken doen. De arts bespreekt met u welke onderzoeken in uw geval het meest geschikt zijn.

Behandelingen

Medicijnen

Colitis ulcerosa is niet door medicijnen te genezen. Medicijnen kunnen de ontstekingen remmen en uw klachten verminderen. Om te voorkomen dat er geen nieuwe ontstekingen ontstaan, moet u deze vaak voor langere tijd innemen. Ook als u weinig of geen klachten heeft. Bij sommige patiënten blijft de ontsteking vele jaren rustig of komt zelfs niet meer terug. De meeste medicijnen neemt u als tablet of capsule in. Dit kan ook een zetpil zijn of een klysma dat u via de anus inbrengt. Eventueel krijgt u het medicijn via een infuus in een bloedvat of via een injectie toegediend.


Operatie

Als uw klachten verergeren en medicijnen niet meer helpen, kan een operatie nodig zijn. Hierbij verwijdert de chirurg de hele dikke darm en endeldarm. Voor de ontlasting wordt dan vaak een stoma aangelegd. Dit is een kunstmatige uitgang op de buik. Deze kan tijdelijk of permanent zijn. Als het mogelijk is, kan er in plaats van een stoma, ook een pouch  worden aangelegd. Dit is een soort zakje binnen het lichaam, gemaakt van weefsel van de dunne darm, waarin de ontlasting wordt opgevangen. Een pouch neemt zo de functie van de endeldarm over.

Meer informatie lees je in de folder Colitis Ulcerosa en op:

Contact

Voor het maken van een afspraak of het krijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie.

  • Interne geneeskunde (0344) 67 40 53 maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur.