Darmkanker

In Nederland wordt per jaar bij ruim 10.000 mensen dikkedarmkanker vastgesteld. Daarnaast krijgen ongeveer 4.000 mensen kanker in het laatste stukje van de dikke darm: de endeldarm. Darmkanker is na prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Bij vrouwen komt, na borstkanker en huidkanker, darmkanker op de derde plaats. De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 79 jaar. Darmkanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dat geldt zowel voor dikkedarmkanker als endeldarmkanker.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Chirurgie

Lees meer

Meer over

Zorgpaden darmkanker

De zorg voor patiënten met dikkedarmkanker en endeldarmkanker is vastgelegd in zorgpaden. Dit betekent dat zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker duidelijke afspraken hebben gemaakt: wie geeft welke zorg en op welk moment? We geven u met deze zorgpaden ook inzicht in het traject waarin u zit: wat is de volgende stap, wanneer kunt u die verwachten en wie begeleidt u daarbij? Voor het ontwikkelen van deze zorgpaden is de mening en ervaring van de patiënt voor ons belangrijk.

Regionale samenwerking

Om voor u een passend behandelplan te maken wordt samengewerkt met ziekenhuizen binnen de regio: St Antoniusziekenhuis Nieuwegein, UMC Utrecht en het Diakonessenhuis Utrecht. Dit netwerk heet Oncomid. Binnen deze ziekenhuizen bieden we alle onderzoeken en behandelingen die voor u van toepassing kunnen zijn. Wekelijks is er een Multidisciplinair overleg waarbij we met alle betrokken zorgverleners kijken naar welk behandelplan het beste past bij u en geadviseerd zal worden. Dit advies bespreken we met u voor een definitief behandelplan wordt opgesteld.

Meer informatie leest u in de Behandelwijzer darmkanker (coloncarcinoom)

Contact

Tijdens kantooruren

Poli chirurgie: (0344) 67 40 41

Dit nummer kunt u ook bellen wanneer u de verpleegkundig specialist wilt spreken. E-mail: verpleegkundigspecialistchirurgie@zrt.nl