Een delier is een plotselinge verwardheid die uitgelokt wordt door een onderliggend probleem. Het is daarom belangrijk dat dit onderliggende probleem wordt gevonden en wordt behandeld. Verwardheid door een delier is in principe tijdelijk en verbleekt als het onderliggende probleem weggenomen wordt. Een delier is soms lastig te herkennen, zeker omdat de verschijnselen per moment van de dag kunnen wisselen. Vaak zijn de verschijnselen het hevigst in de avond en nacht. 

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Geriatrie

Lees meer

Meer over

Iedereen kan een delier krijgen, maar niet iedereen krijgt dit even snel. Bij de ene persoon is een ontsteking voldoende om een delier te ontwikkelen, bij de ander ontstaat er pas een delier als er meerdere uitlokkende oorzaken door elkaar gaan spelen. Omdat er bij een ziekenhuisopname vaak verschillende problemen spelen is de kans op een delier tijdens een ziekenhuisopname altijd aanwezig, maar deze kans wordt hoger als iemand:

  • Eerder een delier heeft gehad.
  • Ouder is dan 60 jaar.
  • Problemen heeft met het zicht of gehoor.
  • Geheugenproblemen heeft.
  • Voor de ziekenhuisopname al hulp nodig had bij het wassen en aankleden.
  • Alcohol drinkt, rookt of drugs gebruikt.

Hoe proberen we een delier te voorkomen?

Bij een ziekenhuisopname wordt altijd gekeken of er op dat moment een verhoogd risico is op een delier. Als hier sprake van is wordt er door de verpleegkundige extra gelet op verschijnselen die kunnen wijzen op een delier, oa door het invullen van screeningslijsten. Ook zal de verpleegkundige er op letten of u tijdens de opname genoeg drinkt, voldoende pijnmedicatie krijgt en dat de ontlasting goed op gang is. Tevens streven we naar een goed dag-/ nachtritme waarbij het de bedoeling is dat u ’s nachts voldoende kan slapen en overdag inspanning en rust af kan wisselen, maar ook zeker niet teveel zal slapen overdag. 

Klachten

Mensen met een delier kunnen de volgende verschijnselen hebben:

Het meest opvallende verschijnsel bij een delier is dat mensen niet goed hun aandacht ergens bij kunnen houden. Daarnaast spelen er vaak tijdelijk concentratiestoornissen, geheugenproblemen, taalproblemen, desoriëntatie en/of slaapstoornissen. Tijdens een delier kan er sprake zijn van “actieve” verschijnselen en “stille” verschijnselen. Actieve verschijnselen zijn bijvoorbeeld; roepen, wartaal praten, plukken aan lakens of slangetjes, grijpen in de lucht, blijven bewegen, hallucinaties en stemmingswisselingen. Bij stille verschijnselen lijkt het alsof iemand alleen maar “moe” is. Je ziet dan teruggetrokkenheid, apathie, wegzakken in een gesprek, afwezig zijn en veel (lijken te) slapen. De actieve verschijnselen en stille verschijnselen kunnen ook afwisselend voorkomen.

Behandelingen

Krijgt u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een delier, dan zal er gezocht worden naar de oorzaak zodat deze behandeld kan worden en zal er in de tussentijd gekeken worden of en hoe de verschijnselen van het delier het beste behandeld kunnen worden. Dit wordt meestal in samenspraak gedaan met het consultatieteam geriatrie of psychiatrie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundige van de afdeling.