Een delier is een vorm van verwardheid. Een delier kan vele oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn operaties (of narcose), ziekten aan het hart, longen, hersenen en/of infecties. Ook kan een ongeluk (hersenschudding, gebroken heup), medicijngebruik, stress, angst of te weinig slaap bijdragen aan het  ontstaan van een delier. De verwardheid neemt over het algemeen af als de lichamelijke  toestand verbetert.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Geriatrie

Lees meer

Meer over

De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren tot weken. Soms is het echter mogelijk dat het herstel van het delier niet volledig is, en dat er nog restverschijnselen overblijven. Dit is afhankelijk van de ernst en de behandelbaarheid van de lichamelijke aandoening, de leeftijd en de algehele conditie van de patiënt.

Klachten

Mensen met een delier kunnen de volgende symptomen hebben:

  • Niet meer helder denken: het lijkt alsof de dingen langs hem of haar heengaan.
  • Geheugenverlies: met name dingen die net of kort geleden gebeurd zijn, kan iemand zich niet herinneren.
  • De werkelijkheid anders ervaren. Hij ziet of hoort dingen die er niet zijn. We noemen dit hallucinaties.
  • De controle over zichzelf en de omgeving kwijtraken. Dit kan angstig maken. De reacties kunnen daardoor achterdochtig of zelfs agressief van aard zijn.
  • Onrust of juist stilletjes terugtrekken. Dit kan sterk wisselen over de dag en zelfs binnen enkele momenten.

Met name ’s avonds en ’s nachts is de verwardheid erger.

Behandelingen

De arts zal proberen zo snel mogelijk de oorzaak van het delier vast te stellen en deze te behandelen. Daarnaast kan het zinvol zijn om medicijnen te geven om de verschijnselen van het delier te verminderen. Na herstel van de lichamelijke problemen zal ook het delier herstellen. Het kan voorkomen dat de geheugenproblemen nog iets langer aanhouden. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Geriatrie.

  • Geriatrie (0344) 67 41 40 - maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags