Duizeligheid

Iedereen is wel eens duizelig, bijvoorbeeld in de achtbaan of tijdens een autorit. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan: “Het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. De belangrijkste vormen van duizeligheid zijn een gevoel alsof alles om u heen draait, een licht gevoel in uw hoofd en een onvast gevoel in uw benen. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van de volgende  zintuigsystemen:

 1. De evenwichtsorganen
 2. De ogen
 3. Het zogenaamde diepe gevoel in spieren en pezen

Vooral de signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Al deze informatie, van de evenwichtsorganen, de ogen en het diepe gevoel, wordt verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Van daaruit gaan prikkels

naar de spieren van het lichaam, zodat wij houding en evenwicht kunnen aanpassen en bewaren. Er gaan ook signalen met informatie naar de grote hersenen waar het bewustzijn zit. Indien daar verkeerde of nog niet bekende signalen binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Meer over

Oorzaken

Er zijn veel verschillende oorzaken van duizeligheid:

 • Ontsteking van het evenwichtsorgaan
 • Ziekte van Ménière
 • Een aanval van migraine
 • Doorbloedingsstoornis of bloeding in evenwichtsorgaan en/of kleine hersenen
 • Paroxysmale positieduizeligheid (BPPD). Men spreekt van BPPD bij draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed), De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening, die gelukkig vaak vanzelf weer over gaat.
 • Orthostatische hypotensie. Orthostatische hypotensie ontstaat bij een daling van de bloeddruk bij het overeind komen. Hierdoor kan een licht gevoel in het hoofd ontstaan.
 • Duizeligheid ontstaat ook bij een laag bloedsuikergehalte of vergiftigingen (bijvoorbeeld door alcohol of medicijngebruik).
 • Angst (al dan niet in combinatie met hyperventilatie) en depressie kunnen ook leiden tot duizeligheidsklachten. Meestal betreft het dan een licht, zweverig gevoel en geen draaiduizeligheid

Klachten

Wat iemand voelt verschilt per patiënt. Het kan gaan om draaierigheid of zweverigheid. Het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt. U weet soms niet meer waar u bent en kunt het gevoel hebben om te vallen. Ook kunt u last hebben van angst, transpireren, misselijkheid en braken

Behandelingen

De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

 • Medicijnen. Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen.
 • Repositiemanoeuvres (Eppley). kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid (BPPD) kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
 • Fysiotherapie. Bij balans- en evenwichtsklachtenklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan fysiotherapie mechanismen bevorderen die het herstel compenseren.