Endeldarmkanker (rectumkanker)

Endeldarmkanker is een vorm van darmkanker. Ongeveer 1 van de 3 mensen met darmkanker heeft endeldarmkanker. De medische term voor endeldarmkanker is rectumcarcinoom. 

De endeldarm is het laatste stuk van de darm en zit voor de anus. Endeldarmkanker wordt anders behandeld dan dikkedarmkanker.
Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Chirurgie

Lees meer

Meer over

Zorgpaden

De zorg voor patiënten met dikkedarmkanker en endeldarmkanker is vastgelegd in zorgpaden. Dit betekent dat zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker duidelijke afspraken hebben gemaakt: wie geeft welke zorg en op welk moment? We geven u met deze zorgpaden ook inzicht in het traject waarin u zit: wat is de volgende stap, wanneer kunt u die verwachten en wie begeleidt u daarbij? Voor het ontwikkelen van deze zorgpaden is de mening en ervaring van de patiënt voor ons belangrijk.

Regionale samenwerking in Oncomid

Om voor u een passend behandelplan te maken wordt samengewerkt met ziekenhuizen binnen de regio: Antonius, Umc Utrecht en Diakonessenhuis. Dit netwerk heet Oncomid. Binnen deze ziekenhuizen bieden we alle onderzoeken en behandelingen die voor u van toepassing kunnen zijn. Wekelijks is er een Multidiciplinair overleg waarbij we met alle betrokken zorgverleners kijken naar welk behandelplan het beste past bij u en geadviseerd zal worden. Dit advies bespreken we met u voor een definitief behandelplan wordt opgesteld.

 

Meer informatie is te vinden in de behandelwijzer over rectumcarcinoom.

 

 

 

Contact

Tijdens kantooruren

Poli chirurgie: (0344) 67 40 41

Dit nummer kunt u ook bellen wanneer u een afspraak wilt maken bij de verpleegkundig specialist. Dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren via de polikliniek chirurgie of via de mail: verpleegkundigspecialistchirurgie@zrt.nl