Huilbaby

Wanneer uw baby veel huilt, maakt u zich zorgen. Waarom huilt uw kindje, kunt u dit oplossen en hoe troost u hem/haar? Hoe zorgt u met een baby die veel huilt voor een goed slaap- en voedingsritme? Is er een medische oorzaak voor het huilen? Ligt het aan de voeding? Op deze webpagina vindt u meer informatie.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Kindergeneeskunde

Lees meer

Meer over

U hebt met uw baby vast al van alles uitgeprobeerd om het huilen te verminderen. Bijvoorbeeld andere voeding, een andere fles of speen. Op internet en in uw omgeving worden ook veel adviezen gegeven. Maar deze adviezen helpen helaas vaak maar kort, of helemaal niet. Behalve een machteloos gevoel bestaat ook vaak het gevoel dat er toch iets aan de hand is. Als het goed is heeft uw kinderarts, huisarts of jeugdarts uw baby nagekeken en gezien dat hij/zij gezond is. Dit betekent dat er geen medische oorzaak gevonden is voor het huilen. Wanneer u hier nog onzeker over bent, is het belangrijk dit met uw arts te bespreken. Maar waarom huilt uw kindje dan wel? En wat kunt u doen om dit huilen te verminderen?

Lees voor meer informatie de folder 'Omgaan met het huilen van uw baby'.