Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen zijn problemen aan het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Als u een neurologische aandoening heeft, kunt u last hebben van verschillende ziekteverschijnselen. De klachten zijn afhankelijk van de plaats waar het zenuwstelsel is beschadigd. Naast lichamelijk klachten kunt u ook problemen ervaren op het gebied van het geheugen, denken, voelen en handelen.

Een neurologische aandoening kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven en dat van uw naasten. Handelingen die eerst vanzelfsprekend waren, zoals aankleden, boodschappen doen, koken of het huishouden kosten meer moeite en energie of zijn soms niet meer mogelijk.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Lees meer

Meer over

De gevolgen van een beroerte en de problemen die hierdoor ontstaan, worden vaak pas echt duidelijk als u weer thuis bent. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis. U en uw naaste kunnen merken dat er moeite is met bewegen, emoties en het denken. Ook veranderingen in gedrag en karakter kunnen voor problemen zorgen en vragen bij u oproepen.

Om te voorkomen dat u of uw partner thuis “vast” gaat lopen, is er bij ons een Revalidatie Screeningspoli CVA. Op deze poli brengen we in kaart welke gevolgen u of uw ervaart en welke ondersteuning en/of behandeling hiervoor mogelijk is.

Wanneer komt u naar de Revalidatie Screeningspoli CVA?

Er zijn verschillende manieren om bij de Revalidatie Screeningspoli terecht te komen. Meestal verwijst de neuroloog u door. Dit kan zijn na een opname in het ziekenhuis of na een poliklinische controle. Ook kunt u van de huisarts een verwijzing krijgen. Het gaat hierbij om relatief milde uitvalsverschijnselen na een recente beroerte, waarbij niet eerder al is gekozen voor klinische of poliklinische revalidatie.

Na de verwijzing heeft u op korte termijn een afspraak op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde, vaak al binnen 2 weken. U heeft eerst een gesprek met de revalidatiearts en een week later met verschillende therapeuten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

  • Polikliniek Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags