Oorsuizen (Tinitus)

Veel mensen hebben last van oorsuizen (tinnitus). Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen. Maar behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen. Tinnitus komt bij ongeveer één miljoen Nederlanders voor. Tien procent daarvan heeft er veel last van en bij enkele tienduizenden mensen
zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig weten we uit ervaring dat een heel groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer kan functioneren in het maatschappelijke- en sociale leven.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Lees meer

Lees meer informatie in de flyer Oorsuizen. De informatie is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) opgpesteld. 

Contact

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met: 

  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) (0344) 67 40 58 - maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur ’s ochtends en van 13.00-16.30 uur ’s middags.