Oorzaken van trombose

Trombose is een hele complexe aandoening, die kan ontstaan door verschillende oorzaken. Vaak spelen meerdere oorzaken een rol. Soms is helemaal geen aanleiding te vinden en ontstaat spontaan een stolsel. Vanaf 65 jaar neemt het risico op trombose toe. Maar ook jonge en sportieve mensen krijgen soms te maken met trombose.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Trombosedienst

Lees meer

Meer over

Trombose kan door meerdere oorzaken ontstaan, bijvoorbeeld beschadigde bloedvaten, erfelijke factoren, roken of boezemfibrileren.

Lees meer op www.trombosestichting.nl

Deze informatie komt van www.trombosestichting.nl  

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u via onderstaande telefoonnummers contact opnemen.

Op werkdagen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer (0344) 67 38 45 of (0344) 67 38 00. Hier krijgt u de keus tussen het inspreken van een boodschap of het spreken van een medewerker.
Voor spoedgevallen in het weekend kunt u bellen naar (0344) 67 38 00. Hier krijgt u de keus tussen het inspreken van een boodschap of het ingesproken nummer bellen voor contact met een medewerker.

U kunt ons ook via Portavita bereiken; www.digitaallogboek.nl of zelfmeet@zrt.nl.