Osteoporose

Als je osteoporose hebt neemt de botdichtheid af en zijn je botten hierdoor minder stevig. Je botten worden daardoor zwakker. Ook verandert de structuur van je bot. Door de zwakkere botten én de veranderde botstructuur ontstaan er gemakkelijker botbreuken. Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd.

De aandoening komt veel voor bij mensen boven de 50 jaar. Soms ontstaat osteoporose eerder, bijvoorbeeld als je een andere reumatische aandoening hebt zoals reumatoïde artritis (RA), axiale spondyloartritis (de ziekte van Bechterew) of SLE. Ook langdurig gebruik van prednison leidt vaak tot osteoporose.

Vooral vrouwen na de overgang hebben een verhoogd risico op zowel osteoporose als een botbreuk. Ook mannen die ouder dan 50 jaar zijn en minder dan een jaar geleden een botbreuk opliepen, hebben een verhoogd risico op een nieuwe breuk. Bij een botbreuk is het dus raadzaam om te laten onderzoeken of je osteoporose hebt, zeker als je boven de 50 jaar bent. Osteoporose komt veel voor. Wereldwijd krijgt ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen osteoporose. Ook jongere mensen krijgen soms osteoporose.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Reumatologie

Lees meer

Meer over

  • Hoe ontstaat osteoporose?
  • Welke klachten heb je bij osteoporose?
  • Hoe wordt de diagnose osteoporose gesteld?
  • Hoe verloopt osteoporose?
  • Welke behandelingen kunnen je helpen?

Lees alles op www.reumanederland.nl

Deze informatie komt van www.reumanederland.nl 

Contact

Heeft u een vraag voor één van onze medewerkers? De afdeling Reumatologie is bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

  • Reumatologie (0344) 67 38 80 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags