Pijnklachten op de borst (geen oorzaak hart)

Pijnklachten op de borst: geen cardiale oorzaak.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Eerste Hart Hulp (EHH)

Lees meer