Spataderen

Onder spataderen wordt verstaan iedere abnormale verwijding van een ader. Aderen zijn bloedvaten die zorgen voor de terugstroom van het bloed naar het hart. In het algemeen wordt pas over spataderen gesproken wanneer aan de benen duidelijke zichtbare blauwe en verdikte of voelbare wat kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Spataderen komen meestal aan de benen voor, maar in principe kunnen zij ook elders in het lichaam ontstaan.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Dermatologie

Lees meer

Contact

De polikliniek Dermatologie heeft in het ziekenhuis 2 locaties. De polikliniek bevindt zich op route 6, en op route 8 het behandelcentrum.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer

  • Polikliniek Dermatologie (0344) 67 40 54 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags
  • Spoedlijn Dermatologie (0344) 67 18 53