Valrisico

Onderstaande folder is voor u of uw naasten met als doel u te informeren over valpreventie, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. Deze folder gaat in op het herkennen van valrisico’s en maatregelen die u kunt nemen om een val te voorkomen. Een bezoek aan of een opname in het ziekenhuis betekent dat u in een voor u onbekende omgeving verblijft, wat de kans op vallen vergroot. Een val komt meestal onverwacht en kan ernstige gevolgen hebben. Ziekenhuis Rivierenland heeft richtlijnen ontwikkeld om valincidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook u en uw familie kunnen bijdragen aan het voorkomen van een val in of buiten het ziekenhuis.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Geriatrie

Lees meer

Lees voor meer informatie deze folder.

Tips leest u in de flyer Tips voor  valpreventie

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Geriatrie.

  • Geriatrie (0344) 67 41 40 - maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags