Verdenking dikkedarmkanker of endeldarmkanker

U heeft een darmonderzoek ondergaan omdat u klachten heeft of omdat u verwezen bent na het bevolkingsonderzoek. De arts die het kijkonderzoek heeft gedaan (endoscopist) heeft in de dikke darm (colon) of endeldarm (rectum), weefsel gezien dat verdacht is voor kanker.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Ziekenhuis Rivierenland

Lees meer

Meer over

Als bij u een verdenking op dikkedarmkanker (coloncarcinoom) of endeldarmkanker (rectumcarcinoom) is geconstateerd, is het erg belangrijk om zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen en te bepalen welke behandeling het beste is, zullen zo snel mogelijk plaatsvinden.

Onderzoeken

De endoscopist heeft van het verdachte weefsel ‘hapjes’ (biopten) genomen deze worden door de patholoog-anatoom onder de microscoop bekeken. De patholoog-anatoom kan zo beoordelen of er sprake is van kanker of niet. Ook wordt uw bloed in het laboratorium onderzocht.

Behandelingen

De uitslagen van de onderzoeken worden in een multidisciplinair overleg besproken. In dit overleg wordt een behandelplan voor u gemaakt. In dit overleg zijn specialisten aanwezig die gespecialiseerd zijn in het vaststellen, onderzoeken en behandelen van dikkedarmkanker en endeldarmkanker. Er zijn specialisten van de afdelingen Radiologie (beeldvorming), Pathologie (microscopisch onderzoek), Radiotherapie (bestraling), Oncologie (geneeskunde dit gaat over kanker) en Chirurgie (uit Ziekenhuis Rivierenland en het UMC Utrecht) aanwezig. Na dit overleg wordt zo spoedig mogelijk het behandelplan met u besproken. Hierbij zijn ook het UMC Utrecht Cancer Centeren en het Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht bij betrokken.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde.

  • Interne Geneeskunde (0344) 67 40 53 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags