Vlekken en flitsen

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer zich troebelingen voordoen in het glasvocht geven die een schaduw op het netvlies. Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels, spinnenwebben.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Oogheelkunde

Lees meer

Meer over

Glasvochttroebelingen kunnen meerdere oorzaken hebben, voorbeelden hiervan zijn;

De meest voorkomende oorzaak is veroudering. Er ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn is het een onschuldige aandoening. Wanneer dit gepaard gaat met lichtflitsen, dan kan dit het begin van een netvliesprobleem zijn. Oogheelkundig onderzoek is dan nodig.

Ook bij een ontsteking in het oog (uveitis) kunnen bewegende vlekjes worden gezien. Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen wat ook als vlekjes wordt waargenomen. Dit kan plotseling gebeuren.

Behandelingen

Het is belangrijk vast te stellen wat de oorzaak is. Bij een ontsteking zal behandeling noodzakelijk zijn. Bij suikerziekte is eventueel laserbehandeling nodig. Wanneer een gaatje in het netvlies is ontstaan zal een laserbehandeling nodig zijn om een netvliesloslating te voorkomen.Vaak verdwijnen de troebelingen spontaan of is er nauwelijks hinder.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

  • Polikliniek Oogheelkunde, locatie Tiel (0344) 67 40 59 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
  • Polikliniek Oogheelkunde, locatie Culemborg (0345) 56 56 00