Voetproblemen bij diabetes mellitus

Voetproblemen komen veel voor bij diabetes mellitus en worden ook wel diabetische voetproblematiek genoemd. Voet-  en teenafwijkingen komen vaak voor bij patiënten met diabetes. Door diabetes kunnen bloedvaatjes beschadigd raken, waardoor het bloed minder goed door de benen en voeten stroomt. Ook kunnen zenuwen beschadigd raken (neuropathie) waardoor het (beschermende) gevoel in de voeten vermindert.  Verwondingen aan de voet  worden hierdoor niet of te laat opgemerkt. Een wond kan gaan ontsteken en zweren. Als voetinfecties verwaarloosd of onvoldoende behandeld worden, kan dit op langere termijn leiden tot ernstige complicaties waarvoor soms een  amputatie noodzakelijk is. Vroegtijdige intensieve wond- en voetbehandeling voorkomt onnodige complicaties. Hiertoe werkt de revalidatiearts nauw samen met de vaatchirurg, wondverpleging en orthopedisch schoentechnicus in een diabetes voetenteam.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Lees meer

Meer over

Vraag daarom bij twijfel over een wond aan uw voet zonder uitstel advies aan uw behandelend arts. Mocht een voetwond langer dan 2 weken bestaan dan is meestal verwijzing naar het diabetes voetenteam in het ziekenhuis wenselijk.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

  • Polikliniek Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags