Ziekte van Perthes

Bij de ziekte van Perthes ondergaat de heupkop, (het bovenste uiteinde van het bovenbeen) een reeks van vormveranderingen. Het betreft een aandoening waarbij de bloedvoorziening naar de kop van het dijbeenbot (de heup) gedurende enige tijd is gestopt. Het bot zal dan afsterven. Het dode bot wordt door het lichaam opgenomen (resorptiefase) en tegelijkertijd wordt het bot weer opgebouwd (herstelfase). In deze fases is het bot verzwakt en zal het kunnen inzakken, zodat de mooie ronde vorm van de heupkop verloren gaat (collapsfase).

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Orthopedie

Lees meer

Meer over

Perthes treedt vooral op bij jongens (jongens : meisjes = 3:1). Meestal treden de klachten tussen het 4e en 10e jaar op.

Als het kind last heeft is het verstandig om de heup niet teveel te belasten. Belangrijkste doelen zijn:

  • Het behouden van de beweeglijkheid van het gewricht
  • Het behouden van de bolvorm van het gewricht
  • Het verlichten van de pijn

Onderzoeken

Bij het lichamelijk onderzoek ziet men een bewegingsbeperking van de heup en kan de heup vooral niet goed naar binnen worden gedraaid. Met een röntgenfoto is de vorm van de heup goed in kaart te brengen en is ook vast te stellen in welke fase het ziekteproces is. Als er onduidelijkheden zijn kan een MRI scan aanvullende informatie bieden.

Behandelingen

Wanneer een Perthes niet wordt behandeld (kinderen onder de vier jaar behoeven vaak geen behandeling) zal er op middellange termijn een slijtage optreden van de heup met als gevolg functiebeperking en pijn. Gelukkig komt dit weinig voor. Vooral bij jongere kinderen is het natuurlijk herstel mechanisme zo goed dat de heupvorm weer vrijwel normaal wordt. Niet alleen de leeftijd bepaalt hoe het herstel gaat verlopen, maar ook de grootte van de doorbloedingsstoornis van de heupkop.

Lees hier meer over de Ziekte van Perthes.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u de orthopedisch consulente bellen. 

  • Orthopedieconsulent telefonisch spreekuur (0344) 67 46 76 - maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur