C. Barbian

Kinderarts

C. Barbian Kinderarts

Algemeen kinderarts met aandachtsgebieden neonatologie, endocrinologie, ADHD en obesitas

Opleiding

Mijn opleiding tot kinderarts heb ik gevolgd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht. Ik ben kinderarts sinds 1996 en sindsdien werkzaam in Ziekenhuis Rivierenland. 

Waarom heb ik voor dit specialisme gekozen?

Te klein of te vroeg

Voor mijn opleiding  tot kinderarts heb ik al gewerkt op de afdeling neonatologie (zorg voor pasgeborenen) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Nog steeds geeft de opvang van (bedreigde en premature) pasgeborenen en de begeleiding van hun ouders mij grote voldoening. Gelukkig hebben we een mooie afdeling, waar de moeders altijd bij hun kind kunnen zijn.

Te lang of te kort en te vroeg of te laat

In het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen heb ik mij jaren geleden gespecialiseerd in de kinderendocrinologie (hormonale ziekten van het kind). Zo kan ik bij zorgen over groei of puberteit de situatie goed beoordelen, advies geven en zo nodig een behandeling starten. Daarnaast hebben we voor de kinderen met overgewicht een screeningspoli. Behandeling/ begeleiding gebeurt in nauw overleg met de jeugdgezondheidszorg.

Te druk

De laatste jaren richt ik mij daarnaast op kinderen met AD(H)D. Ik zie kinderen, die op school of thuis zijn vastgelopen en zet mij er graag voor in dat zij met de juiste begeleiding en medicatie weer goed kunnen functioneren. Als kinderarts draait voor mij alles om maatwerk. Het kind moet zich op zijn gemak voelen en de ouders moeten zich gehoord en begrepen voelen. Dit vraagt voor een ieder een individuele aanpak. Soms is het zoeken naar de passende begeleiding en behandeling voor dit specifieke kind. Daarbij is voor mij van groot belang, dat een kind ondanks zijn ziekte of aandoening gewoon kan functioneren. Het geeft enorme voldoening als door de juiste behandeling bijvoorbeeld een zuigeling weer goed drinkt, een puber weer groeit en een kind met AD(H)D tot rust komt.